Pressmeddelande -

Miljöorganisationer om förslag till torskkvoter: Ge Östersjötorsken en chans!

Landets största miljöorganisationer varnar för att en drastiskt höjd fiskekvot kan förstöra en god chans till återhämtning av den nedfiskade Östersjötorsken.

- Trots goda nyheter om bra tillväxt för Östersjötorskens östra bestånd är det för tidigt att blåsa faran över. Många problem är fortfarande olösta. Det vore oansvarigt av politikerna att plötsligt öka fisket av det hotade torskbeståndet, säger företrädare för Greenpeace, Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF i ett gemensamt uttalande.

Idag kom Internationella Havsforskningsrådet, ICES, råd till EU-kommissionen om torskfisket i Östersjön. Trots ett högt fisketryck har ett par mycket goda årsklasser kunnat växa till sig. ICES uppskattar att återhämtningen av beståndet nu går fortare än vad man tidigare beräknat - trots överfiske och miljöproblem som övergödning, klimatförändringar och tjuvfiske.

- Havsforskarna konstaterar att beståndet fortfarande är på en historiskt låg nivå. Men det finns nu en ökad chans för torskens återhämtning under förutsättning att ministrarna visar strikt återhållsamhet, säger Greenpeace, Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen och WWF.

Politikerna måste se till att torskbeståndet åter byggs upp till en långsiktigt hållbar nivå och inte överskrider ICES råd med glädjekalkyler.

Miljöorganisationerna anser att ministrarna och förvaltningen inte kan ges äran av den förbättrade situationen. Den har snarare skett trots en undermålig förvaltning med alldeles för höga fiskekvoter och ett fortsatt illegalt fiske. Det som orsakat ökningen är helt enkelt tur med goda förutsättningar för reproduktion under några år. En uppmaning till beslutsfattare och förvaltare är nu att inte höja kvoten utan se till att torskbeståndet fortsätter att växa och bli stabilt. Dessutom bör man fortsätta med förstärkning av fiskerikontrollen. EUs förvaltningsplan har just börjat tillämpas och är alltför svag för att kunna åstadkomma en förbättring, så här behövs nu en skärpning.

Detta är en chans för Östersjöns torskfiske att kunna bli hållbart - något som alla vinner på. Det är viktigt att man inte gör misstagen som gjordes i Kanada, där torsken kraschade totalt och fortfarande inte är återhämtad, avslutar miljöorganisationerna.

Mer info:
- 2008 års kvot för östra torskbeståndet var 42 500 ton (EU + Ryssland). Enligt EUs förvaltningsplan kan kvoten endast öka med 15 procent, dvs till 48 600 ton.
-
ICES råd på ett uttag av 48 600 ton (EU + Ryssland) förutsätter att tjuvfiske är helt stoppat.
-
Enligt ICES överskrids fångsten med 30-40 procent tjuvfiske i östra Östersjön.
-
ICES råd för västra beståndet av Östersjötorsk är en reduktion av fisket med 28 procent.

För frågor, kontakta:
Staffan Danielsson, talesperson i havsfrågor Greenpeace Norden, 08-702 70 87, 0703-53 65 85
Caroline Bexius, pressekreterare Greenpeace, 0702-53 20 78
Stefan Nyström, Generalsekreterare Sportfiskarna, 0708-44 88 75
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 08-624 74 03, 0706-29 10 77
Ottilia Thoreson, fiskeansvarig WWF, 08-624 74 15, 0732-74 58 67
Klas Hjelm, naturvårdschef, Naturskyddsföreningen, 0702-08 23 91

Ämnen

  • Vatten/havsmiljö

Kontakter

Andreas Ollinen

Presskontakt Kommunikationschef 070-999 41 19