Pressmeddelande -

Nappar det för våra barn? Seminarium om framtiden för våra vattenmiljöer, Jönköping 2-3 juni

Luftföroreningar - Försurning - Klimat - Kvicksilver - Kalkning - Fiskevård - Naturturism - Miljömål. Sportfiskarna arrangerar i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Vattenmyndigheten i Västerhavet miljömålsseminariet "Stoppa försurningen - Kalka rätt - Recept för miljömålsarbetet" i Jönköping 2-3 juni.

Landets ledande aktörer samlas för att tillsammans med föredragshållare från bl.a. Miljödepartementet, forskningen, Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelser, Kommuner och miljörörelsen debattera Miljömålsarbetet och framtiden för Sveriges sjöar och vattendrag. Seminariet är en av många aktiviteter på vägen mot Regeringens Miljömålsproposition som kommer i februari 2009.

Svensk natur står nu i sitt vackraste flor. Sommaren närmar sig och vi har alla börjat tänka på semester, en välkommen ledighet de flesta svenskar föredrar att utnyttja på hemmaplan - ute i skärgårdar eller vid vackra insjöar.

Men under den glittrande vattenytan döljer sig stora miljöproblem som behöver åtgärdas för att Regering och Riksdag skall nå sina högt ställda Miljömål - att åtgärda dagens miljöproblem innan 2020.

Sveriges lantbruksuniversitet kom häromdagen med det stora dråpslaget för den dryga miljon svenskar, som planerar att fiska under semestern: Fisken i hälften av alla svenska sjöar har nu så höga kvicksilverhalter att de överskrider det av EU rekommenderade gränsvärdet! Efter några års löftesrik minskning har nu trenden vänt igen och därför fortsätter halterna av kvicksilver i bl.a. gädda att öka.

För många av Sveriges sjöar och vattendrag är försurningen fortsatt ett mycket allvarligt problem trots att luftföroreningarna drastiskt har reducerats. Fortfarande finns det kommuner där nära hälften av sjöar och vattendrag är försurade och ännu inte kalkats.

Kommer klimatförändringarna med bl.a. en ökad nederbörd som ska passera marklager som under generationer skadats av luftföroreningar att spä på miljöproblemen i sjöar och vattendrag? Eller har luftvårdsarbetet och åtgärder som kalkning av sjöar och vattendrag varit så framgångsrika att våra barn och barnbarn med tillförsikt kan se fram mot sina fiskeäventyr i friska, fiskrika sjöar i sommarparadiset Sverige?

Nappar det för våra barn? Tar Regering och Riksdagen ansvar för Sveriges Miljökvalitetsmål - att åtgärda dagens miljöproblem i våra sjöar innan nästa generation tar över? Den frågan ställs på sin spets på seminariet.

Seminariet hålls på Scandic Elmia i Jönköping 2-3 juni 2008. För inbokning av intervjuer eller andra frågor kring seminariet vänligen kontakta Håkan Carlstrand, 0705 127649 eller Rolf Johansson, 0703 360021. Se också bilagt program för seminariet.

Presskontakt för kommentarer:
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Stefan Nyström, Generalsekreterare, 0708 448875
Håkan Carlstrand, Regionchef Göteborg, 0705 127649

Ämnen

  • Miljöpolitik

Regioner

  • Jönköping

Kontakter

Andreas Ollinen

Presskontakt Kommunikationschef 070-999 41 19

Relaterade event