Pressmeddelande -

Pengar till fiskevård från Sportfiskarna fördelade

Tusentals människor arbetar helt ideellt med fiskevårdåtgärder i svenska vatten. I Sportfiskeklubbarna sker mycket av detta ideella arbete. Sportfiskarnas fiskevårdsfond stöttar den ideella fiskevården och under Sportfiskemässan i helgen tillkännages årets bidragstagare. Årligen delas ca 200 000 kr ut ur fonden.

Bland de projekt som får bidrag finns många olika typer av projekt riktade mot olika typer av vatten och fiskarter. Till exempel tilldelas Storöringens fiskeklubb I Timrå kommun 30 000 kr för projektet Fiska med alla som bland annat engagerar barn och ungdomar i fiskevårdsarbete i Ljustorpsån. Bollsta fiskevårdsförening får bidrag för utrivning av vandringshinder och upprustning av leder längs Bollstaån. Andra exempel på projekt som får bidrag är restaurering av strömsträckor i Motala ström, restaurering av havsöringsåar i syd- och mellansverige, projekt för information och fisketillsyn, upprensning av borttappade garn och fiskeredskap samt att utveckling arbetet med EU:s Vattendirektiv. Totalt får 9 olika projekt bidrag.

Sportfiskemässan som genomförs i Sundsvall i helgen är huvudsponsorer till Fiskevårdsfonden. För varje besökare på mässan skänker arrangörerna 3 kronor till fiskevårdsfonden.
– Det är väldigt glädjande att kunna bidra till exempelvis material och maskiner för att bygga vandringsvägar förbi hinder och restaurera skadade livsmiljöer för fiskarter i sjöar, på kusten och i vattendrag, säger Agneta Brunell från Sportfiskemässan.

Från Sportfiskarnas sida menar man att det behövs mer pengar till fiskevården och att de pengar staten skjuter till är otillräckliga. Mer resurser till fiskevård skulle vara positivt både för hotade fiskbestånd och sysselsättningen.
– En effektiv fiskevård är givetvis bra för många hårt trängda fiskbestånd och naturvården men också för sportfiskebranschens framtid. Det är viktigt att komma ihåg att sportfiske är en av Sveriges bredaste folkrörelser med miljoner utövare. Sportfiskebranschen är också en växande näring som omsätter miljarder samtidigt som fiskbestånden beskattas skonsamt och ekologiskt uthålligt, säger Sportfiskarnas Generalsekreterare Stefan Nyström.


För information:
Anders Karlsson, fiskevårdsansvarig, 0705-32 40 90
Joel Norlin, informationschef, 0703-35 27 00


2010 års bidragstagare är:

 • Täby Fiskevårdsområdesförening – Biotopvård i Ullnabäcken
 • Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening – Biotopvård i Nybroån
 • Upplands Fritidsfiskares Förening – Tillsyn och fiskevård i Ekoln
 • Norsjö Sportfiskeklubb – Vattenvårdsprojekt i igenväxta sjöar
 • Sportfiskarna Gästrikland – Fiskevårdsarbete enligt EU:s Vattendirektiv
 • Bollsta Fiskevårdsförening – Biotopvård i Bollstaån
 • Storöringens fiskeklubb, Sundsvall – Fiske- och fiskevårdsprojeketet ”Fiska med alla”
 • Sportfiskarna Gotland – Rensning av linor och spökgarn vid Fårö
 • Vreta kloster turism och lokala sportfiskeföreningar – Restaurering av strömsträckor i Motala ström

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • fiske
 • fiskevård
 • fritidsfiske
 • sportfiskarna
 • sportfiske
 • vattenmiljö

Regioner

 • Västernorrland

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Kontakter

Andreas Ollinen

Presskontakt Kommunikationschef 070-999 41 19