Pressmeddelande -

Världsnyhet på spelmarknaden

De senaste dagarnas karga börsklimat oroar småsparare och många vill hitta alternativa sätt att förvalta sina besparingar. För tre veckor sedan introducerades en klart annorlunda förvaltningsstrategi med Sportinginvest:s spelfonder. Fonderna är helt oberoende börskurser, råvarupriser eller konjunkturer och förlitar sig helt till dess professionella spelare som har till uppgift att öka fondernas värde genom spel, främst över Internet. "Vi har haft en mjukstart med vissa tekniska inkörningsproblem, men nu har allt fungerat friktionsfritt under den senaste veckan", säger Sportinginvest:s VD Peter Dahlenmark. Resultatet har inte väntat på sig utan fonden stiger i värde, nu med cirka 3 procent den senaste veckan. "Vi vill inte se oss som ett fullgott alternativ till traditionellt sparande, utan mer som ett komplement. Ett roligt komplement där fondspararna kan följa våra aktiviteter i minsta detalj, varje dag på vår sajt", fortsätter Peter. Målet med den första fonden, Probability betfund, är att ge en avkastning om 20 procent, per månad. Det är en mycket hög siffra som VD förklarar så här. "Den siffran är framtagen genom avancerade beräkningar och ska spegla en möjlig, men också fullt realistisk avkastning. Ett mål helt enkelt. Men som med alla fonder kan avkastningen en månad vara negativ", avslutar Peter Dahlenmark. Bolaget startar inom kort en ny högriskfond, WC 2006 betfund, som förvaltar sitt kapital enkom på och under Fotbolls VM. Riskerna sägs vara högre men avkastningsmålen de samma, det vill säga höga.

Ämnen

  • Ekonomi, finans