Delårsrapport Q3 2008

Dokument -

Delårsrapport Q3 2008

• Nettoomsättning 59,4 Mkr (45,5) • Rörelseresultat 4,0 Mkr (-2,1) • Resultat före skatt -9,3 Mkr (-9,2) • Resultat efter skatt -18,7 Mkr (-12,5) • Resultat per aktie -0,54 kr (-0,51) • Soliditet, exkl. minoritet 11 % (15) • Soliditet, inkl. minoritet 36 % (36)
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .pdf

Relaterat innehåll