Nyhet -

En laddad host (Konsulten nr 5, 2011)

Semestern är slut och de flesta av oss är tillbaka bakom skrivbordet, förhoppningsvis utvilade och redo för höstens arbete. Och under tiden har det hänt mycket bakom kulisserna. SRF och Far har kommit fram till hur den Bokslutsrapport som vi kan lämna för ett delbokslut ska se ut, vilket gör att den produkt som bankerna efterfrågar så starkt nu kan levereras. Dessutom har en arbetsgrupp utarbetat ett FAQ-dokument över vanliga frågor och svar på när man kan lämna en Bokslutsrapport och publicerat dessa på båda organisationernas hemsidor. Förutsättningarna för att kunna lämna kvalitetsintyg för vårt arbete under hösten är därför nu större än någonsin och detta är ett viktigt steg i profileringen av yrkesrollen. Samma arbetsgrupp har också enats om hur noten ska se ut i årsredovisningen för att informera om att det finns en

Bokslutsrapport för de företag som har kvar sin revision. Ännu ett problem mindre som kommer att göra hösten mycket spännande!

Lösningen på dessa problem har fört SRF och Far närmare varandra i det praktiska arbetet med att stötta yrkesrollen som Auktoriserad Redovisningskonsult. Detta är viktigt för att öppna dörrarna till det förtroende som näringslivet hämtar från vårt arbete med ekonomisk rapportering och rådgivning. En majoritet av de nystartade företagen väljer att inte ha revision samtidigt som antalet nystartade företag är högre än någonsin. Detta ställer krav på organisationernas fortsatta utveckling av yrkesrollen Auktoriserad Redovisningskonsult för att möta förändringen i marknaden. Det känns spännande att sätta sig bakom skrivbordet med den informationen i kombination med våra nya förutsättningar.

Under hösten kommer SRF att genomföra nyhetsdagar över hela landet med information om dessa nyheter i Reko samt viktiga förändringar inom redovisningen. Då får vi tillfälle att diskutera vidare om våra möjligheter och visa vad SRF har på gång som nästa steg i vår gemensamma process. Men innan dess har vi vår jubileumskongress i Stockholm där jag hoppas vi ses och kan fira 75 fantastiska år för SRF tillsammans. Väl mött där!

Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF

Kontakter

Petra Lagnehag Zars

Presskontakt Marknadsansvarig