Nyhet -

Nej till slopat bokföringsjäv är rätt

Regeringen säger nej till förslaget om slopat bokföringsjäv, ett förslag som skulle inneburit att revisorn hade tillåtits utföra både redovisning, rådgivning och revision. Ärendet har från revisionsbranschen lyfts fram som en viktig reform för att minska regelbördan och förenkla för svenska företag. SRF tar starkt avstånd från denna syn. – Vi anser att regeringen fattat det mest korrekta beslutet i frågan, som också resulterar i vad som bäst gynnar Sveriges småföretagare, säger Fredrik Dahlberg som är Förbundsdirektör vid Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF.

 – Att samma part kan utföra både redovisning, rådgivning och revision må låta som en regel­förenkling, men det är tyvärr en illusion, säger Steve Ribbestam, Förbundsordförande i SRF. Vi ser att landets företag, framförallt små och medelstora, skulle kommit att drabbas negativt om de inte längre kan avgöra vilken typ av tjänster de faktiskt köper. Hade regeringen sagt ja till förslaget, hade vi riskerat att skapa en situation där företagare i allt större utsträckning betalat för tjänster som de inte behöver, samtidigt som regeringens ambition att minska regelbördan för svenska företag underminerats genom att den reformerade revisionspliktens möjlighet att få genomslag kraftigt begränsats. En regelförändring med slopat bokföringsjäv hade med andra ord försvårat ett samhällsnyttigt genomslag av den redan antagna lagändringen om slopad revisionsplikt för mindre företag. Men inte nog med att förslaget skulle ha motverkat sitt syfte. Det finns också en påtaglig risk för att revisionens värde som kvalitetsstämpel skulle ha förminskats. Även de mindre företagen har rätt till en revision värd namnet, om de så önskar.

– SRF vill istället gå vidare och förenkla för företagen genom att  höja gränsen för revisionsplikten. Med en sådan förändring hjälper vi företagen att köpa den tjänst de har behov av samtidigt som vi tydliggör yrkesrollerna revisor och redovisningskonsult. Revisorn är inte den som bokför och upprättar bolagets räkenskapsmaterial - det gör redovisningskonsulten. Revisorn är den som ska granska räkenskaperna, i de företag där det finns ett behov av revision, avslutar Fredrik Dahlberg.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • fredrik dahlberg
  • redovisningskonsult
  • srf
  • bokföringsjäv
  • revision

Presskontakt

Petra Lagnehag Zars

Presskontakt Marknadsansvarig