Nyhet -

Nyttan med revision (Konsulten nr 2, 2012)

Det har skrivits några artiklar på sista tiden om vad som har hänt i Sverige efter avskaffandet av revisionsplikten. Jämfört med våra grannländer framgår det att det är färre företag i Sverige som väljer bort revision. Anledningen, enligt artiklarna, är att revisionstjänsten har en etablerad och uppskattad ställning i Sverige. Om vi jämför med Norge så har 50 procent av de företag som haft möjlighet att välja bort revision gjort det redan första halvåret efter att revisionsplikten avskaffats i Norge. I Sverige är motsvarande siffra bara 15 procent. Men är anledningen till det att revisionstjänsten efterfrågas mer för sitt innehåll i Sverige? Jag tror inte det. I Norge är uppdelningen mellan revisionstjänsten och redovisningstjänsten tydligare sedan länge. Det har medfört att det är lättare för Norska företag att särskilja revisionstjänsten och därmed bedöma nyttan med den. I Sverige arbetar många revisorer med mer än revision och det är svårt för företagen att veta när revisorn utför revision eller när revisorn agerar redovisningskonsult och upprättar underlagen eller utför en rådgivande tjänst. Företagen har svårt att skilja på person kontra arbetsuppgift vilket i sin tur medför att det är svårare för Svenska företag att särskilja revisionstjänsten och sedan välja bort den efter behov. Revisorn i Sverige kan ha både upprättat och utfört rådgivning till sina kunder som också köper revision. Därför sker en förväxling mellan yrkesrollerna revisor och redovisningskonsult.

Revision är en tjänst som är viktig för vissa delar av näringslivet. Dock inte för ägarledda företag där ägare, styrelse och företagsledning är samma person eller ingår i samma familj. Däremot finns tydliga fördelar för ägarna i företag med externt ägarskap, eller med komplicerad verksamhet som berör många intressenter, att en utomstående och oberoende granskning av företagsledningen sker. Där är nyttan av revision tydlig och där bör företaget ha revision. Det är därför det också är av största vikt att revisorn är oberoende eftersom det är själva grunden till förtroendet och behovet av tjänsten. Men för ägarledda företag, där ägare och företagsledning är samma personer, står varken behovet eller nyttan med revisionstjänsten i nivå med kostnaden och just därför har Sverige och övriga Europa avskaffat revisionsplikten för dessa mindre företag. För de här företagen är det större nytta med att köpa tjänster som är kopplade till rådgivning och utveckling av företaget. Rådgivning av en Auktoriserad Redovisningskonsult, vilken i motsats till revisorn är fri att vara just rådgivare utan de begränsningar som en revisor har i rådgivning till klienter.

I England har cirka 90 procent av de små och medelstora företagen valt bort revision. Det innebär att det är tio procent som har valt att ha kvar revision. Dessa tio procent av företagen väljer revision för att de har behov av tjänsten. England har levt utan revisionsplikt i över 17 år och företagen har sedan länge haft goda möjligheter att analysera skillnaden och nyttan med de olika tjänsterna och upphandlar numera den tjänst som företaget verkligen har behov av. Jag tror personligen att behovet av revisionstjänsten för små och medelstora företag generellt ligger på de nivåer som England har. Därför är jag övertygad om att vi kommer att landa på liknande andelar även i Sverige, men på en mycket kortare tid eftersom branschen redan är väl förberedd genom Auktorisationen av Redovisningskonsulter och vår nya nationella standard för redovisningstjänster, Reko.

Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF

Presskontakt

Petra Lagnehag Zars

Presskontakt Marknadsansvarig

Relaterade nyheter