Nyhet -

Redovisningens kärna (Konsulten nr 8, 2011)

Min fru är konstnär. I den ”branschen” är utmaningen att förenkla utan att tappa kärnan i det man vill förmedla. Kanske till och med att förenkla, för att tydliggöra kärnan.

Utifrån det synsättet, kan vi i redovisningsbranschen, betrakta den reform som nu har gällt i drygt ett år, frivillig revision. Reformen har möjliggjort en förenkling för företagen. En förenkling som har samlat branschen i att effektivisera och möta efterfrågan genom att bygga in och säkerställa kvaliteten redan i produktionen av redovisningen. Detta har blivit möjligt genom auktorisation av redovisningskonsulter och Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Förenkling är dock en balansgång. Därför är det viktigt att man inte tummar på grunden, kärnan, i det man vill förenkla när man går vidare.

Kärnan i redovisningen är att vara ett verktyg för företagaren att driva och utveckla sitt företag. Att hjälpa företagaren att presentera en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Att vara en karta och kompass för att hitta möjligheter till förbättringar och att navigera bort från risker och styra mot nya mål. När det gäller kraven på redovisning får vi inte sätta kärnfrågan i andra hand och anpassa redovisningen till att i första hand serva kringtjänster till myndigheter. Då är risken stor att man missar redovisningens syfte. Dess kärna.

Jag tycker det är bra att vi från EU har mål att minska de administrativa kostnaderna med 25 procent. Det ger riktlinjer för branschen som kan planeras och drivas utan att tumma på kärnan i redovisningen, detta genom att förenkla och förbättra på ett klokt och långsiktigt sätt. Men vi får inte skapa ett A och B lag genom kvaliteten på redovisningen. En redovisning som uppvisar en rättvisande bild är viktigt för alla företag och företagare, oavsett storlek och företagsform.

Vi är en yrkeskår som är stolta över att leverera kundnytta genom att tillhandahålla fortlöpande kvalitet i den ekonomiska rapporteringen som underlag till företagens beslut. Redovisningen får inte bli ett verktyg som i huvudsak utformas för att vara underlag för beskattningen och informationsinsamling åt myndigheterna.

Till slut för er som undrar – hur går det att kombinera en konstnär och en redovisningskonsult? – kan jag meddela, efter en mycket kort fundering, att det går och har gått utmärkt, i över 30 år. Det handlar om att vårda en gemensam grund och kärna.

Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF

Kontakter

Petra Lagnehag Zars

Presskontakt Marknadsansvarig