Pressmeddelande -

Hög tid att höja gränsvärdena för revision

Nu har det börjat röra på sig i frågan om att höja gränsvärdena för revisionsplikt. Riksdagen beslutade nyligen att uppmana regeringen att se över möjligheterna att genomföra ytterligare höjning av gränsen, vilket många stora organisationer inom det svenska näringslivet länge efterfrågat. Dessutom har de flesta andra EU-länder väsentligt högre gränsvärden, vilket gör att de svenska reglerna både missgynnar svenska företag och blir till ett etableringshinder för andra länders företag som vill vara verksamma i Sverige.

Men vad skulle en höjning av revisionsplikten innebära och hur motverkar vi ekonomisk brottslighet utan revisionsplikt frågar sig en del. Som ledande aktör inom redovisning har branschorganisationen Srf konsulternas förbund mycket god insyn i den frågan.

– Gränsvärdena som sattes då man införde slopad revisionsplikt för mindre företag 2010 var för låga från början, menar Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna. Det fanns inte några konkreta indikationer på att Sverige skulle ha sämre förutsättningar att tillämpa samma gränsvärden som andra länder i Europa, men Sverige valde lägre gränsvärden efter starka påtryckningar från såväl revisorer som Skatteverket.

Srf konsulterna anser att gränsvärdena för revisionsplikt bör följa EU-direktiven, som omfattar alla företag som inte överstiger mer än ett av gränsvärdena 80 mkr i omsättning, 40 mkr i balansomslutning och 50 anställda. Utvecklingen i övriga EU-länder visar att gränsvärdena redan är eller successivt utvecklas mot de nivåer som kan undantas från revisionsplikt enligt EU-direktiven. En ökning av gränsvärdena för revisionsplikt skulle dessutom jämställa de svenska företagens konkurrenskraft i förhållande till resten av Europa.

– Det befarade skattefelet har uteblivit enligt Skatteverkets utredare, säger Roland Sigbladh som är förbundsdirektör hos Srf konsulterna. Har man för avsikt att undanhålla skatt eller begå ekonomiska brott finns det ju andra företagsformer för att bedriva verksamhet som inte omfattas av revisionsplikt.

– Hela 96 procent av Sveriges företag är småföretag med färre än 10 anställda, där ägare och ledning är samma person som driver verksamheten. Där finns inte behovet av en oberoende kontrollfunktion som revision.
En stor andel av Sveriges små och medelstora företag anlitar experthjälp för att löpande hålla hög kvalitet i redovisningen. Detta i kombination med Skatteverkets kontrollfunktioner innebär ett effektivt system som säkerställer redovisningen samt att lagar och regler följs.

Srf konsulternas Auktoriserade Redovisningskonsulter arbetar som ekonomi- och löneexperter åt 330 000 företag. Dessa företag har valt att lägga pengar på löpande kvalitet i redovisningen. Att det blir rätt från början är den viktigaste faktorn för att få en korrekt redovisning. Då behövs ingen kontroll i efterhand, utan företagens resurser kan nyttjas på ett bättre sätt för att stimulera investeringar och tillväxt.

– För en betydande andel av våra 30 000 medlemmar skulle det bli en lättnad att få konkurrera på samma villkor som våra grannländers företag, säger Leif Svensson som är ordförande i Småföretagarnas Riksförbund. Att få bestämma om man vill och behöver revisor ingår i företagandet.

– Riksdagsbeslutet i januari 2017 innebar att ägare till ett aktiebolag bestämmer vilka styrelseledamöter man ska företrädas av. Det bör självfallet gälla samma sak när det gäller behov av revisor i mindre bolag. Riksdagen har alltså fattat ett riktigt beslut, men sen återstår det att se om regeringen kan följa beslutet lite skyndsamt.

För ytterligare information kontakta:

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör
Srf konsulternas förbund
roland.sigbladh@srfkonsult.se

Leif Svensson
Ordförande
Småföretagarnas Riksförbund
leif.svensson@smaforetagarna.eu

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • revision
  • redovisningskonsult
  • roland sigbladh
  • srf
  • srf konsulterna
  • revisionsplikt

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se

Kontakter

Petra Lagnehag Zars

Presskontakt Marknadsansvarig