​Redovisningsbranschen får högsta kundnöjdhet 2019

Pressmeddelande -

​Redovisningsbranschen får högsta kundnöjdhet 2019

Under våren 2019 uppdrog Srf konsulterna till Svenskt Kvalitetsindex att genomföra en omfattande studie om hur näringslivet upplever leveransen av de redovisningstjänster man köper in. Nära 1 000 intervjuer gjordes med företagare som anlitar redovisningsbyråer. Resultatet som publicerades i augusti 2019 visade ett kundnöjdhetsvärde som var det högsta som SKI uppmätt under sin 30-åriga historia. Efter att SKI nu har summerat samtliga branschstudier får redovisningstjänster högsta kundnöjdhet bransch 2019.

– Det vi kan utläsa är att redovisningskonsulter som är auktoriserade också har de mest nöjda kunderna. I ett större perspektiv så märker vi att värden som förtroende och pålitlighet blir allt viktigare i affärslivet i de flesta branscher. Kunderna är mer drivna av mjuka värden, tjänsten i sig blir sekundär. Auktorisationen är en tydlig kvalitetsstämpel som det borde vara en självklarhet i branschen att satsa på, säger Johan Parmler, vd och chefsanalytiker på SKI

Den 18 februari släpper Svenskt Kvalitetsindex sin årliga rapport, Sverigekollen, där man visar resultaten av de branschstudier man genomfört samt en sammanställning av de trender man kan utläsa ur dessa studier. Redovisningstjänster ligger i topp med den allra högsta kundnöjdheten från och med 2019.

– Vi anade att vi skulle bli bäst i år, med det toppresultat vi fick. Men vilken fantastisk bekräftelse det ändå är att få det konstaterat! Det är ett tydligt kvitto på att branschen skapar mycket stor nytta i näringslivet och att auktorisationen höjer både kvalitet och kundnöjdhet, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna.

– Nyckeln till framgången för redovisningsbranschen är hög kvalitet i leveransen och goda kundrelationer. Redovisningskonsulter har både kunskap och förmåga att se helheten för sina kunders verksamhet och därmed skapa förutsättningar och bidra till framgång, säger Johan Parmler.

Ämnen

  • Utbildning

Taggar

  • johan parmler
  • srf konsulterna
  • roland sigbladh
  • redovisningskonsult
  • svenskt kvalitetsindex
  • auktoriserad redovisningskonsult

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se

Presskontakt

Petra Lagnehag Zars

Petra Lagnehag Zars

Presskontakt Marknadsansvarig

Relaterat material