Pressmeddelande -

Påminnelse! Invigning av Stockholms första förbehandlingsanläggning för biogas, den 24 maj i Huddinge.

 Pressinbjudan

Invigning av Stockholms första förbehandlingsanläggning för biogas

Inbjudan till invigning av Stockholms och Mälardalens första förbehandlingsanläggning för biogas. Anläggningen kommer att kunna ta emot 50 000 ton matavfall och förpackat livsmedelsavfall från hushåll, restauranger, butiker och livsmedelsindustri. Huvudsyftet med anläggningen är att öka återvinningen av matavfall och minska bristen på biogas för Stockholms bilister.

- Jag är stolt och glad över att vi idag kan inviga denna första anläggning i Stockholms- och Mälardalsregionen, säger Robert Falck, vd SRV återvinning.  Vi kan nu möta de klimatsmarta stockholmarnas önskan om att aktivt medverka i arbetet för en hållbar utveckling och samtidigt på sikt tillfredsställa behovet av biogas i regionen. Med vår nya anläggning på plats och i drift kan vi i fortsättningen inte bara samla in matavfall utan också ta hand om det.

Vid invigningen medverkar:
Helene Hellmark-Knutsson (s), ordförande, Mälardalsrådet.
Daniel Dronjak Nordqvist (m), kommunstyrelsens ordförande Huddinge.

Datum: 24 maj
Tid: 14.00
Plats: Sofielunds återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn, Huddinge.

Fakta om anläggningen:
Nästan på dagen för ett år sedan, den 19 maj 2011, togs det första spadtaget för Stockholms första förbehandlingsanläggning. Kostnaden för anläggningen har uppgått till drygt 50 miljoner.

Anläggningen kan ta emot 50 000 ton matavfall, men beräknas i inledningsstadiet ta emot cirka
33 000 ton matavfall från hushåll och restauranger samt förpackat livsmedelsavfall.  Anläggningen kommer till en början att ta emot avfall från SRV:s fem ägarkommuner: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem, Nynäshamn.

Vid anläggningen kommer så kallad ”slurry” produceras som i nästa förädlingssteg blir till biogas och biogödsel. Allt fler stockholmare är intresserade av att bidra till återanvändning och återvinning. Med den här nya anläggningen kan denna efterfrågan mötas.

Nästa projekt i området blir en biogasanläggning i omedelbar anslutning till förbehandlingsanlägg­ningen. En avsiktsförklaring mellan Scandinavian Biogas och SRV återvinning om en sådan finns redan på plats.

Europas tredje största teknikkonsultbolag Grontmij har varit generalkonsult för anläggningen och bland annat svarat för byggkonstruktion, projektering och projektledning.

Fakta om biogas och matavfall:
Sveriges potential att producera biogas är inte helt utnyttjad. Med full resursanvändning finns möjligheterna för att kunna driva 900 000 miljöbilar. Om 70 procent av matavfallet i Sverige samlades in skulle det ersätta 67 miljoner liter bensin. Detta skulle minska utsläppen av koldioxid med 327 000 ton.

För ytterligare information:

Maria Bäckbom, 070-410 63 72
Informationschef, SRV återvinning.

Robert Falck, VD, SRV återvinning
076-131 00 62

SRV:s hemsida: www.srvatervinning.se

 

 

 

 

 

 

 

Ämnen

  • Miljöpolitik

Kategorier

  • avfallshantering
  • biogas
  • matavfall
  • återvinning
  • sortering
  • klimat
  • deponi

Regioner

  • Stockholm

SRV återvinning AB är ett processorienterat tjänsteföretag som erbjuder miljöriktig avfallshantering till företag, offentlig förvaltning och privatpersoner i Södertörn. Vi är idag 170 anställda och ägs av kommunerna Huddinge, Haninge, Salem, Botkyrka och Nynäshamn. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt deponering.

Kontakter

Matilda Widell

Presskontakt Senior kommunikationspartner 070-406 38 79