Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SRV återvinnings styrelse entledigar företagets VD

Vi i företagets styrelse tar det förtroende som givits oss på stort allvar. Därför har vi idag tvingats fatta beslut om att avskilja företagets VD från sitt uppdrag.

Bakgrunden är en förtroendekris som varat sedan en längre tid och styrelsen kan inte längre utöva det uppföljnings- och kontrollansvar som följer med vårt uppdrag. Vi har därför tvingats vidta erforderliga åtgärder och beslutat att VD Kajsa Hedberg lämnar företaget.

Process för att finna ny VD påbörjas och under tiden kommer en tillfällig lösning att sökas.

För ytterligare information:

Birgitta Mörk
styrelsens 1:e vice ordförande

Tel 070-955 71 80

Ämnen

Regioner


SRV återvinning AB är ett tjänsteföretag som erbjuder kundanpassad, konkurrenskraftig och miljöriktig avfallshantering. SRV återvinning ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Företaget har 260 anställda och omsatte 519,8 Mkr (2018). SRV samlar in och hanterar avfall från ca 147 600 hushåll i ägarkommunerna. Dessutom har vi 6100 företags- och verksamhetskunder, allt från små och stora företag till bostadsrättföreningar, förskolor och organisationer. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall samt deponering.

SRV återvinning tar årligen emot ca 260 000 ton avfall på återvinningsanläggningen vid Gladö Kvarn i Huddinge. SRV driver också åtta återvinningscentraler inom de fem ägarkommunerna.

Uppdraget från SRVs ägarkommuner omfattar även ett informationsansvar inom avfallsområdet. SRV arbetar aktivt för att vi och våra kunder ska ta ett gemensamt ansvar för våra gemensamma miljö- och naturresurser genom att minska utsläpp, minimera avfall och öka återvinningen. Utöver den direkta kommunikationen med våra hushållskunder i dessa frågor bedriver vi studiebesöksverksamhet för företag, skolor och andra intressenter.

SRVs ledningssystem är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierat enligt
ISO 9001.

Presskontakt

Ann Lindskog

Presskontakt tf Kommunikationschef 070-404 35 31

Jobbar lokalt - tänker globalt

SRV återvinning AB är ett tjänsteföretag som erbjuder kundanpassad, konkurrenskraftig och miljöriktig avfallshantering. SRV återvinning ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Företaget har 250 anställda och omsatte 447,9 Mkr (2016). SRV samlar in och hanterar avfall från ca 140 000 hushåll i ägarkommunerna. Dessutom har vi 5300 företags- och verksamhetskunder, allt från små och stora företag till bostadsrättföreningar, förskolor och organisationer. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall samt deponering.

SRV återvinning tar årligen emot ca 300 000 ton avfall på återvinningsanläggningen vid Gladö Kvarn i Huddinge. SRV driver också åtta återvinningscentraler inom de fem ägarkommunerna.

Uppdraget från SRVs ägarkommuner omfattar även ett informationsansvar inom avfallsområdet. SRV arbetar aktivt för att vi och våra kunder ska ta ett gemensamt ansvar för våra gemensamma miljö- och naturresurser genom att minska utsläpp, minimera avfall och öka återvinningen. Utöver den direkta kommunikationen med våra hushållskunder i dessa frågor bedriver vi studiebesöksverksamhet för företag, skolor och andra intressenter.

SRVs ledningssystem är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierat enligt
ISO 9001.

SRV återvinning AB
Björkholmsvägen 16
141 24 Huddinge