Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SRV återvinnings styrelse entledigar företagets VD

Vi i företagets styrelse tar det förtroende som givits oss på stort allvar. Därför har vi idag tvingats fatta beslut om att avskilja företagets VD från sitt uppdrag.

Bakgrunden är en förtroendekris som varat sedan en längre tid och styrelsen kan inte längre utöva det uppföljnings- och kontrollansvar som följer med vårt uppdrag. Vi har därför tvingats vidta erforderliga åtgärder och beslutat att VD Kajsa Hedberg lämnar företaget.

Process för att finna ny VD påbörjas och under tiden kommer en tillfällig lösning att sökas.

För ytterligare information:

Birgitta Mörk
styrelsens 1:e vice ordförande

Tel 070-955 71 80

Ämnen

Regioner


SRV återvinning AB är ett avfalls- och återvinningsbolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor. Vi har dessutom en konkurrensutsatt verksamhet, där våra kunder är allt från små och stora företag till bostadsrättsförening­ar, förskolor och organisationer.

SRV samlar in och behandlar avfall från cirka 150 000 hushåll och 6 000 organisationer och företag i de fem ägarkommunerna. Sammantaget tar vi emot mer än 250 000 ton avfall varje år. SRV har en stor återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge som är den till ytan största i Sverige. Vi driver också åtta återvinningscentraler där, i första hand hushållen, kan återvinna sina grovsopor. Vi är cirka 260 anställda och omsatte drygt 530 mkr 2020.

Presskontakt

Matilda Widell

Presskontakt Senior kommunikationspartner 070-406 38 79

Tillsammans för miljön

SRV återvinning AB är ett avfalls- och återvinningsbolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor. Vi har dessutom en konkurrensutsatt verksamhet, där våra kunder är allt från små och stora företag till bostadsrättsföreningar, förskolor och organisationer.
SRV samlar in och behandlar avfall från cirka 150 000 hushåll och 6 000 organisationer och företag i de fem ägarkommunerna. Sammantaget tar vi emot mer än 250 000 ton avfall varje år. SRV har en stor återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge som är den till ytan största i Sverige. Vi driver också åtta återvinningscentraler där, i första hand hushållen, kan återvinna sina grovsopor. Vi är cirka 260 anställda och omsatte drygt 530 mkr 2020.

SRV återvinning AB
Björkholmsvägen 16
141 24 Huddinge