Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké 2005

• Försäljningen under året ökade med 17% till 27804 (23712) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 4068 (2710) Mkr motsvarande en vinst per aktie på 42,21 (26,32) kronor. • Kvartalets resultat efter finansnetto uppgick till 1198 (1280) Mkr. • Kassaflödet för helåret uppgick till 4230 (1892) Mkr, varav försäljningslikviden för SSAB HardTech utgjorde 1425 (0) Mkr. • Leveranserna av extra och ultra höghållfast tunnplåt samt kylda stål ökade under fjärde kvartalet med 7% jämfört med i fjol och under året med 10%. • Utdelningen föreslås höjas till 9,00 (7,50) kronor per aktie motsvarande 818 (757) Mkr. Styrelsen kommer även att föreslå en inlösen av aktier för ca 2200 (2093) Mkr och en split på 1:3. Följande filer finns att ladda ned: Hela rapporten http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/06/E7/F9/wkr0010.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans