Pressmeddelande -

Fransk klippare årets vinnare av Swedish Steel Prize

Swedish Steel Prize 2008 tilldelas det franska företaget Kuhn. Utmärkelsen ges för ett nytt gräsklipparaggregat i avancerat höghållfast stål för traktormontering. Genom att utnyttja det höghållfasta materialet har konstruktionen både blivit lättare och starkare än tidigare. Resultatet har blivit ett gräsklipparaggregat med förbättrad driftsekonomi, ergonomi och miljöegenskaper. Priset delades ut i Blå Hallen i Stockholms Stadshus i samband med en jubileumsmiddag den 20 november.

Konstruktionsutmärkelsen Swedish Steel Prize delades i går ut för tionde året i rad. Utmärkelsen är internationell och öppen för alla som använder höghållfast stål i sin produktion eller i sina produkter. Tioårsjubileet av priset firades under ett tre dagar långt Swedish Steel Prize-evenemang och avslutades med stor galamiddag i Blå Hallen i Stockholms Stadshus, den hall som blivit känd för Nobelfesten.

Värdig vinnare
- När Swedish Steel Prize nu firar tio år kan vi konstatera att de här stålen utvecklats mycket starkt under denna period, säger Martin Lindqvist, divisionschef för SSAB Tunnplåt tillika ordförande för Swedish Steel Prize-juryn. Detta gäller både utvecklingen av nya material och hur användarna förmår att utnyttja materialen. Årets vinnare av Swedish Steel Prize - Kuhn - representerar detta nytänkande på många sätt. Konstruktörerna har utnyttjat nya, starka stålmaterial och lyckats skapa en ekonomiskt hållbar konstruktion som väl uppfyller kraven för en av de mest slitande och återkommande arbetsuppgifterna inom området vägunderhåll. I konstruktionen har man även vägt in ett flertal variabler, bland annat användarens situation genom förbättrad ergonomi liksom behovet av förbättrade miljöegenskaper. Konstruktionstänkandet är i toppklass och Kuhn är en värdig vinnare av Swedish Steel Prize 2008.

Framgångsrikt arbete
Kuhns nya gräsklipparaggregat, Pro-Longer, är monterat längst ut på vridbar arm som i sin tur utgår från ett fäste på en traktor. Armen är vridbar i olika led som gör att föraren kan komma åt överallt. Eftersom traktorn oftast körs på ojämn mark under klippning blir de vridande krafterna mycket stora. Gräsklipparaggregatets tyngd blir direkt avgörande för slitaget, ju lägre vikt desto mindre slitage.
- Låg vikt var ett prioriterat mål, men vi insåg snabbt att det var lika angeläget med en starkare konstruktion, förklarar Pascal Gauthron, projektingenjör hos Kuhn och huvudansvarig för designen av Pro-Longer. Genom att använda oss av avancerade höghållfasta stål kunde vi uppfylla båda målen samtidigt som vi förbättrade klipparaggregatets användbarhet och förarens trygghet.

Stimulerar nytänkande
Kuhn har också utformat konstruktionen för att passa in i en automatiserad tillverkningsprocess.
- Det vinnande företaget har varit framgångsrikt i sitt arbete och med Swedish Steel Prize-utmärkelsen vill vi stimulera fler att våga ta liknande steg i sin verksamhet, förklarar Martin Lindqvist. De höghållfasta stålen ger tydliga konkurrensfördelar och öppnar dörren för att vi får produkter på marknaden som klarar mer, är enklare och mer ekonomiska att använda och som dessutom bidrar till att minska belastningen på vår miljö.

Till Swedish Steel Prize 2008 var ytterligare tre företag nominerade. Dessa erhöll andrapris och
utgjordes av:
• LKAB från Sverige som tagit fram en ny järnvägsvagn.
• Modec från England som utvecklat ett eldrivet transportfordon.
• Silos Cordoba från Spanien som utvecklat nya silokonstruktioner.


Juryns motivering:
Vinnaren har på ett mycket medvetet och metodiskt sätt tagit utvecklingsarbetet ett stort steg framåt. Den vinnande konstruktionens design utnyttjar på ett fördelaktigt sätt de avancerade höghållfasta stålens egenskaper, vilket resulterat i förbättrade prestanda och miljöfördelar.


Bild:
Vinnaren av Swedish Steel Prize 2008 är det franska företaget Kuhn vars representant fick ta emot priset i samband med en galamiddag i Stockholms Stadshus den 20 november.

Text och digital bild finns att hämta på www.ssabtunnplat.com.


Mer information finns på:
www.steelprize.com
www.ssabtunnplat.com.


För ytterligare upplysningar:
Anders Sörman, Projektledare
Marknadskommunikation
SSAB Tunnplåt AB
Tel: 0243-710 80
Mobiltel.: 070-221 93 26
E-post: anders.sorman@ssab.com

SSAB är en global tillverkare av stål i nischen höghållfasta och kylda stål, med en ledande position inom marknad och produktivitet. Vi utvecklar lösningar som ökar våra kunders konkurrenskraft.

 

Ämnen

  • Industri, tillverkning