Pressmeddelande -

Nytt malmavtal mellan LKAB och SSAB

Ett nytt malmavtal har i dag slutits mellan LKAB och SSAB Svenskt Stål AB. Uppgörelsen gäller retroaktivt från den 1 januari 2006 och innebär en lägre prisuppgång än vad SSAB belastat första kvartalets resultat med. - Den nu träffade prisuppgörelsen med LKAB innebär att vi belastat första kvartalets resultat med för höga malmkostnader. Justeringen av det innebär att kvartal två gottgörs med ca 150 miljoner kronor, säger Martin Lindqvist, ekonomi- och finansdirektör SSAB Svenskt Stål AB. SSAB räknar med att under 2006 köpa allt sitt behov av järnmalm från LKAB. För mer information: Ulrika Ekström, Informationschef 08-45 45 734 0703-98 54 52

Ämnen

  • Industri, tillverkning