Pressmeddelande -

SSAB redovisar ett starkt första kvartal

SSAB redovisar idag sitt resultat för det första kvartalet 2006. Resultatet efter finansnetto uppgick till 1558 (1792) Mkr och var det näst bästa första kvartalet någonsin. Kassaflödet för kvartalet uppgick till 955 (562) Mkr. - Det starka resultatet i kombination med ett i stort sett oförändrat rörelsekapital gör att vi skapar ett kassaflöde på nästan en miljard, framhåller verkställande direktören Anders Ullberg i en kommentar till rapporten. - Efter en svag orderingången under delar av hösten har vi haft en stark orderingång under första kvartalet såväl för våra spetsprodukter som för det övriga produktprogrammet. Leveranserna av de extremt höghållfasta tunnplåtsprodukterna var under kvartalet 25% högre än under fjolåret och leveranserna av kylda stål ökade med 10%, fortsätter Anders Ullberg. - Efterfrågan på våra spetsprodukter ser framöver fortsatt stark ut men för kylda stål begränsas leveransmöjligheterna av tillgänglig produktionskapacitet. Därför godkände styrelsen idag en investering på 770 Mkr för att öka kapaciteten för kylda stål med ytterligare ca 20% och därmed bättre möta våra kunders ökande efterfrågan, säger Anders Ullberg. - Inför andra kvartalet är vår bedömning baserat på de avtal som tecknats att stålrörelsens priser kommer att öka med 3% i lokala valutor, säger Anders Ullberg avslutningsvis. För mer information: Ulrika Ekström, Informationschef 08-45 45 734 0703-98 54 52

Ämnen

  • Ekonomi, finans