Pressmeddelande -

SSAB:s Kapitalmarknadsdag 2008

SSAB håller idag den 7 maj en kapitalmarknadsdag i Mobile, Alabama. Programmet och samtliga presentationer finns i pdf på SSAB:s hemsida, www.ssab.se under rubriken Kapitalmarknadsdag. VD Olof Faxander bekräftar tidigare uttalanden om att marknadsutsikterna för SSAB:s produkter är goda. Han pekar på att SSAB:s strategi mot ökad andel nischprodukter bidrar till en fortsatt god lönsamhet. Han beskriver hur företaget implementerat strategin i Europa, att den nu genomförs i USA samt att man siktar på att fortsätta att bygga vidare på nischstrategin på nya marknader som till exempel Kina. SSAB:s divisionschefer, KG Ramström, Division Grovplåt, Göran Carlsson, Division Tunnplåt samt tillträdande divisionschefen för North American Division, David Britten, beskriver divisionernas marknadspositioner och marknadsstrategier. Division Grovplåt redovisar ett nytt kontrakt i Kanada på 15 – 20 000 ton, med möjlighet att i framtiden bli mer omfattande. SSAB:s tekniska direktör, Dr Martin Pei, redovisar bland annat utvecklingsarbetet med att producera företagets varumärken i de nordamerikanska stålverken samt hur produktivitetsarbetet bedrivs. Finansdirektören Martin Lindqvist återger delar ur rapporten för första kvartalet. Han tydliggör också hur de olika divisionernas kundkontrakt ser ut i dagsläget för att därigenom ge en bild av i vilken takt kostnadsökningarna påverkar divisionerna. Han redovisar också att synergivinsterna bedöms kunna uppnås enligt plan och under 2008 uppgå till 200 MSEK. Martin Lindquist kommer också att visa SSAB:s investeringsprofil, som beräknas uppgå till drygt 1,7 miljarder SEK under 2008. Uttalanden angående framtida förhållanden Vissa uttalanden i detta pressmeddelande avser framtida förhållanden. Uttalanden om framtida förhållanden medför till sin natur risker och osäkerhet eftersom de relaterar till händelser och omständigheter som kommer att inträffa i framtiden. Det finns således inga garantier för att inte det verkliga resultatet väsentligt avviker från vad som uttryckligen anges eller är underförstått i dessa uttalanden om framtida förhållanden, vilket beror på många faktorer varav flertalet är utanför SSABs kontroll. För ytterligare information: Helena Stålnert, Informationsdirektör Tfn. 08-45 45 734 SSAB är en global tillverkare av stål i nischen höghållfasta och kylda stål, med en ledande position inom marknad och produktivitet. Vi utvecklar lösningar som ökar våra kunders konkurrenskraft. www.ssab.se

Ämnen

  • Industri, tillverkning