Pressmeddelande -

Nytt samarbetsavtal öppnar nya dörrar för SSCs fortsatta expansion i Norden

Nordenledande snickerileverantören SSC har nyligen tecknat samarbetsavtal med norska Dooria Årdal, en av Europas största och modernaste dörrtillverkare. Avtalet förstärker ytterligare SSCs kapacitet, konkurrenskraft och stora bredd inom produktområdet dörrar.

– Ett tungt skäl till att vi vill samarbeta nära SSC är de funnits länge och därför är starka på projektmarknaden. Dessutom är de just nu i en tydlig tillväxtfas som omfattar hela Norden. Här kan vi bistå SSC med ökad produktionskapacitet, säger Greger Edlund-Linder, teknisk produktchef och avtalsansvarig för SSC inom Dooria-koncernen.

Fabrikens totala kapacitet uppgår idag till 100 000 dörrar per år vid enskiftsproduktion. Sortimentsmässigt tillverkar man utöver innerdörrar även ytter- och tamburdörrar. Viktig fördel är att man tack vare sin moderna produktionsteknik kan tillhandahålla mycket hög kostnadseffektivitet.

– Att vi dessutom känner SSC sen länge möjliggör ett smidigt och effektivt samarbete från första stund. Sedan är det förstås väldigt inspirerande ingå ett avtal i en sådan här win win-situation med tydliga fördelar för båda parter, säger Edlund-Linder.

För SSC kunde tidpunkten för avtalet knappast ha varit bättre. Sedan några år finns en uttalat expansiv strategi där man ser hela Norden som sin hemmamarknad.

– Vi har nyligen tecknat ramavtal med flera ledande byggföretag i såväl Danmark som Sverige, plus ett agentavtal i Finland. Den ökade dörrkapaciteten som vi får med detta samarbetsavtal gör att vi kan fortsätta realisera vår tillväxtstrategi. Det känns givetvis mycket bra, säger SSCs VD Peter Forsséll.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

SSC är ett gemensamt varumärke för i dagsläget 11 producenter och ett säljbolag. Tillsammans är vi Nordens ledande snickerileverantör. SSC erbjuder ett brett sortiment av högklassiga snickeriprodukter och tjänster som gör det lättare att skapa unika miljöer i trä. Verksamheten omsätter över 550 miljoner kronor och har ca 550 medarbetare. Försäljning sker i Sverige, Norden och delar av Europa.

Kontakter

Magnus Orregård

Presskontakt Ordförande 073-800 09 34