Pressmeddelande -

4 100 nya studentbostäder i Stockholm

Finansborgarrådet Sten Nordin och ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson presenterade idag tillsammans med SSCO ett löfte om 4 100 nya studentlägenheter i Stockholms stad.

– Det känns fantastiskt att nybyggnationen av studentbostäder kan komma igång igen, säger SSCO:s ordförande Nicke Grundberg. Vi är glada att vi har kommit så här långt i diskussionerna med Stockholms stad. Det här är mycket goda nyheter för Stockholm som utbildningsort.

Bostadssituationen för studenter har stadigt förvärrats under några års tid. För närvarande står närmare 50 000 människor i kö till SSSB:s 8 000 bostäder, vilket innebär en fördubbling på bara tre års tid. Samtidigt varnar Regionplanekontoret för att Stockholmsregionen står inför en stor brist på högutbildade, vilket sannolikt kommer att medföra att högskolesektorn i Stockholm kommer att byggas ut under de kommande decennierna.

– Det är väldigt glädjande att vi efter några års arbete har uppnått en blocköverskridande enighet om att tusentals nya studentbostäder behöver byggas under den kommande mandatperioden, säger Nicke Grundberg. Frågan är alldeles för viktig för Stockholms fortsatta kompetensförsörjning och tillväxt för att vi ska vara beroende av vilken majoritet som råkar sitta vid makten i Stadshuset. Utmaningen blir nu att hålla en hög och jämn byggtakt under det kommande decenniet.

 

Vill du veta mer om SSCO? Gå in på www.ssco.se.

Frågor besvaras av:

Nicke Grundberg, ordförande SSCO,

Mobil: 070-899 77 15, e-post: ordf@ssco.se

 

Josefin Fürst, politisk sekreterare SSCO

Mobil: 073-641 58 17, e-post: polsekr@ssco.se

 

 

SSCO grundades 1896 och har sedan dess vuxit till ett samarbetsorgan för ca femtio medlemskårer med totalt närmare 80 000 studenter som medlemmar.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm