Pressmeddelande -

Årets första kommunala studentråd

I fredags träffades Stockholms stad, SSCO och regionens största studentkårer på årets första kommunala studentråd. Stockholms stad representerades på studentrådet av skolborgarrådet Erik Nilsson, stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Py Börjesson, finansborgarrådet Annika Billström. Bland annat diskuterades studentbostadsfrågan; Annika Billström menade att det nu byggs många nya bostäder samt att bostadsförmedlingen ökat från några tusen till 10 000 hyreslägenheter årligen. Kårerna vill dock att staden ska satsa ännu mer på bostäder till både studenter och unga. En subvention av tomträttsavgälden liksom i Göteborg vore ett sätt att ta studenters ekonomiska situation på allvar. – Det är enormt viktigt för staden att se till att studenterna vill stanna kvar i Stockholm även efter sina studier. Därför bör man inte endast satsa på studentbostäder utan även på fungerande bostadsförmedlingar och byggande av vanliga hyresrätter, säger Sofia Jonsson, vice ordförande SSCO. Studentrådet diskuterade möjligheten att staden tillsammans med kårerna startar ett större läxhjälpsprojekt. På mötet poängterades vikten av kvalitetssäkring av verksamheten. Läxhjälp ska ses som ett komplement till och inte en ersättning för vanlig undervisning. Skolborgarrådet Erik Nilsson utreder frågan vidare. – Ett ambitiöst läxhjälpsprojekt vore mycket värdefullt för en breddad rekrytering till högskolan. De elever som får hjälp av högskolestudenter får en närmre väg till högre studier. Studenterna får värdefulla erfarenheter och en chans till extrajobb, säger SSCO:s ordförande Oskar Reimer. Det finns på flera lärosäten och studentkårer i regionen väl fungerande läxhjälpsprojekt och studiebesöksverksamhet redan idag. När en kontakt genom läxhjälp finns mellan elever och studenter finns också möjligheten att bjuda in eleverna till studiebesök på universitet och högskolor. Nästa kommunala studentråd hålls i mitten av juni. Deltagande studentrepresentanter på det kommunala studentrådet: Oskar Reimer, Sofia Jonsson och Fredrika Järnehall - Stockholms Studentkårers Centralorganisation Lotta Karlsmark och Emily Rosenqvist - Stockholms universitets studentkår, SUS Anna Bongenhielm och Jon Larsson - Tekniska Högskolans Studentkår, THS Pierre Strindby - Södertörns högskolas Studentkår, SöderS Bella Staf - Medicinska Föreningen, MF Frågor besvaras av: Oskar Reimer, ordförande SSCO, tfn 08-674 76 61, 0708-99 77 15, e-post ordf@ssco.se Sofia Jonsson, vice ordförande SSCO, tfn 08-674 76 62, 0708-99 77 14, e-post vordf@ssco.se Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) bildades 1896 och är en samarbetsorganisation för student- och elevkårer i Stockholms län. SSCO har idag 53 medlemskårer som tillsammans organiserar över 80 000 studenter.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation grundades 1896 och har sedan dess vuxit till ett samarbetsorgan för över femtio medlemskårer med totalt närmare 80000 studenter som medlemmar.Mer info finns på www.ssco.se