Pressmeddelande -

"Bostadsbristen en av vår tids största samhällsproblem"

Det blir allt svårare för ungdomar att hitta sin första bostad. Det framkommer i den rapport som Boverket publicerar idag. Som väntat ser situationen som mörkast ut i storstadsområdena och på de stora utbildningsorterna.

- Alla trender pekar åt exakt samma håll, säger SSCO:s vice ordförande Love Hansson. Efterfrågan på billiga bostäder ökar samtidigt som tillgången minskar. På sikt kan den här situationen utvecklas till en av vår tids största samhällsproblem.

Boverket påpekar också att antalet unga i åldern 20 till 24 år kommer att öka varje år fram till 2012, vilket sätter ytterligare press på bostadsmarknaden. Samtidigt minskar andelen hyresrätter till följd av en långtgående ombildningspolitik i framför allt Stockholm, samt en minskad nybyggnation av hyresrätter.

- En stor del av skulden vilar på regeringen, säger Love Hansson. Nybyggnationen av studentbostäder och hyresrätter har i stort sett stannat av sedan investeringsstimulansen slopades. Vi kommer inte att se någon förbättring av situationen förrän regeringen tar sitt bostadspolitiska ansvar.

Boverket konstaterar också i sin rapport att bostadsbristen riskerar att få negativa konsekvenser för samhället i stort, i form av minskad rörlighet på arbetsmarknaden och en hämmad tillväxt.

- Det är viktigt att påpeka att problemen på bostadsmarknaden är en av de faktorer som gör det svårare för människor att skaffa sig en utbildning, säger Love Hansson. Bara i Stockholmsregionen står vi inför ett behov av drygt en halv miljon högutbildade fram till år 2030. Om den efterfrågan ska kunna mötas - vilket i nuläget verkar tveksamt - så är det nödvändigt att politiker på både nationell och regional nivå ser till att det finns en god tillgång på billiga bostäder.

Vill du veta mer om SSCO? Gå in på www.ssco.se

Frågor besvaras av:

Love Hansson, Vice ordförande SSCO

tfn 08-674 76 62, mobil 0708-99 77 14, e-post: vordf@ssco.se

Presskontakt:

Nicke Grundberg, Politisk sekreterare SSCO

tfn 08-674 76 61, mobil 0736-41 58 17, e-post: polsekr@ssco.se

SSCO grundades 1896 och har sedan dess vuxit till ett samarbetsorgan för ca femtio medlemskårer med totalt närmare 80 000 studenter som medlemmar.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation grundades 1896 och har sedan dess vuxit till ett samarbetsorgan för över femtio medlemskårer med totalt närmare 80000 studenter som medlemmar.Mer info finns på www.ssco.se