Pressmeddelande -

"Ett sällsynt korkat förslag"

Sverige bör införa avgifter för högskoleutbildning i syfte att få ut fler ungdomar på arbetsmarknaden. Det är en av slutsatserna i Långtidsutredningens huvudbetänkande som presenteras idag.

- Det är ett sällsynt korkat förslag, säger SSCO:s ordförande Kristian Kull. Ett litet land som Sverige har inte råd att exkludera stora delar av befolkningen från den högre utbildningen, vilket är det som blir följden om regeringen skulle införa studieavgifter.

Långtidsutredningen hänvisar till att svenska studenter tar lång tid på sig att slutföra sin utbildning, vilket i sin tur är förenat med större utgifter för staten.

- De samhällsekonomiska kostnaderna för att exkludera människor är i längden större, säger Kristian Kull. Jag misstänker dessutom att det finns ett starkt stöd i samhället för det som är grundtanken med det svenska utbildningssystemet: att möjligheten till högre studier inte ska vara beroende av människors sociala och ekonomiska bakgrund.

- Våra ekonomiska framgångar genom historien har till stor del vilat på att alla svenskar har haft möjlighet att ta del av den högre utbildningen. Med studieavgifter försämrar man drastiskt Sveriges möjligheter att hävda sig i en internationell och konkurrensutsatt kunskapsekonomi.

Vill du veta mer om SSCO? Gå in på www.ssco.se

Presskontakt:

Nicke Grundberg, Politisk sekreterare SSCO

tfn 08-674 76 61, mobil 0736-41 58 17, e-post: polsekr@ssco.se


SSCO grundades 1896 och har sedan dess vuxit till ett samarbetsorgan för ca femtio medlemskårer med totalt närmare 80 000 studenter som medlemmar.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation grundades 1896 och har sedan dess vuxit till ett samarbetsorgan för över femtio medlemskårer med totalt närmare 80000 studenter som medlemmar.Mer info finns på www.ssco.se