Pressmeddelande -

SSCO:s nya ordförande valda

Stockholmsstudenternas nya företrädare är valda. Studentrådet har utsett Oscar Lavelid till ordförande för SSCO. Ny vice ordförande blir Lina Glans.

– Bostadsfrågorna kommer att vara avgörande för studenter och unga i det kommande valet, säger Oscar Lavelid. Vi kommer att fortsätta att vara pådrivande inom det området. Den nuvarande bostadskrisen är inte bara ett problem för enskilda individer utan riskerar att begränsa tillväxten och kompetensförsörjningen i Stockholm på ett mycket allvarligt sätt.

– Vi står inför utmaningen att upprätthålla det regionala studentinflytandet även efter kårobligatoriets avskaffande, säger Lina Glans. Det kommer att krävas att vi organiserar oss på ett effektivt sätt och fortsätter att erbjuda attraktiv service för studenterna. Vi fortsätter också att samarbeta med politikerna om att utveckla Stockholm till en av världens främsta kunskapsregioner.

Oscar Lavelid är statsvetare och arbetar för närvarande som andre vice ordförande på Stockholms universitets studentkår. Lina Glans har en fil. kand från Europaprogrammet på Södertörns högskola och är under detta verksamhetsår vice ordförande på Södertörns högskolas studentkår.

Oscar Lavelid och Lina Glans tillträder sina uppdrag den 1 juli 2010.

 

Vill du veta mer om SSCO? Gå in på www.ssco.se.

 

Frågor besvaras av:

Oscar Lavelid, tillträdande ordförande SSCO

Mobil: 070-368 67 79, e-post: Oscar.lavelid@sus.su.se

 

Lina Glans, tillträdande vice ordförande SSCO

Mobil: 073-150 39 81, e-post: vordf@soders.nu

 

Nicke Grundberg, ordförande SSCO,

Mobil: 070-899 77 15, e-post: ordf@ssco.se

 

Johanna Schyl, vice ordförande SSCO

Mobil: 070-899 77 14, e-post: vordf@ssco.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation grundades 1896 och har sedan dess vuxit till ett samarbetsorgan för över femtio medlemskårer med totalt närmare 80000 studenter som medlemmar.Mer info finns på www.ssco.se