Pressmeddelande -

Studentstockholm har valt nya företrädare

Fredrika Järnehall blir SSCO:s nya ordförande och Frej Naimi-Akbar blir vice ordförande. Det avgjordes vid det årliga studentrådet där ett trettiotal av Stockholms studentkårer deltog. Det nya presidiet och den nya styrelsen tillträder den 1 juli. Igår samlades Stockholms studentkårer till studentråd för att besluta om det kommande verksamhetsåret för samarbetsorganet Stockholms Studentkårers Centralorganisation, SSCO. Fredrika Järnehall har studerat medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola och är SSCO:s nuvarande politiska sekreterare. Studentkårmässigt har Fredrika sitt ursprung hos SöderS, Södertörns högskolas studentkår. Frej Naimi-Akbar studerar till civilingenjör i datateknik på KTH och har tidigare varit sektionsordförande för datasektionen på THS. Nuvarande presidium, ordförande Oskar Reimer och vice ordförande Sofia Jonsson, lämnar sina poster den 30 juni i och med att de nyvalda tillträder. Efter en period då SSCO företrädesvis arbetade med service för studenter har organisationen under 2000-talet successivt utvecklats till en allt mer aktiv opinionsbildare för Stockholms studenters viktiga frågor. - Det känns mycket bra för mig att efter två år lämna över ett SSCO vars position flyttats fram avsevärt i den offentliga debatten. Jag fäster stor tilltro till Fredrikas och Frejs förmåga att förvalta och utveckla denna position. De ambitioner som det nya presidiet har att förankra SSCO och våra frågor bättre i kårstockholm är strategiskt klokt då det ger förutsättningar för en långsiktig legitimitet, säger Oskar Reimer. SSCO verkar för hög utbildningskvalité och för att den ”öppna högskolan” ska vara mer än en skrivbordsprodukt. Det största hotet mot utbildningskvalitén är idag studenternas dåliga ekonomi. - Ingen som har kraften och viljan till högre studier ska möta ekonomiska eller strukturella hinder. Skenande hyror och ett urholkat studiemedel ger oss inte den öppna högskola vi borde ha. Väl inne i högskolevärlden ska studenter mötas av respekt, uppleva en god arbetsmiljö, ha en anständig ekonomi och framför allt få en utbildning med hög kvalité. Allt annat är slöseri med samhällets resurser och individens tid, säger Oskar Reimer. Hela SSCO:s nya styrelse presenteras inom kort på SSCO:s webbplats, www.ssco.se. Frågor besvaras av: Oskar Reimer, ordförande SSCO, tfn 08-674 76 61, 0708-99 77 15, e-post ordf@ssco.se Sofia Jonsson, vice ordförande SSCO, tfn 08-674 76 62, 0708-99 77 14, e-post vordf@ssco.se Fredrika Järnehall, tillträdande ordförande SSCO, 0708-95 35 38 Frej Naimi-Akbar, tillträdande vice ordförande SSCO, 0704-13 35 33 Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) bildades 1896 och är en samarbetsorganisation för student- och elevkårer i Stockholms län. SSCO har idag 53 medlemskårer som tillsammans organiserar över 80 000 studenter.

Ämnen

  • Utbildning

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation grundades 1896 och har sedan dess vuxit till ett samarbetsorgan för över femtio medlemskårer med totalt närmare 80000 studenter som medlemmar.Mer info finns på www.ssco.se