Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Heta arbeten och HLR - nyheter inom SSG utbildning

SSG har utökat sin kurskatalog med två nya utbildningar och kan nu erbjuda ”Heta arbeten och HLR - hjärt-lungräddning”. Utbildningarna genomförs i samarbete med en behörig kursledare och som utbildningspartner ser SSG stora fördelar med att kunna erbjuda ett mer omfattande kursutbud.

Kursen Heta arbeten ger kunskaper i hantering av verktyg och maskiner, vilka kan generera tillräckligt med värme för att orsaka brand. Kursmaterialet är framtaget Svenska Brandförsvarsföreningen och samtliga i Sverige verkande försäkringsbolag. Under en dag varvas teori och praktik. Efter slutförd och godkänd kurs får kursdeltagarna ett certifikat att utföra Heta arbeten.

Genom en kurs i HLR – Hjärtlungräddning – skapas en trygghet att ingripa om en situation uppstår. Kursen innehåller teoretiska moment men framför allt ges tillfälle att öva praktiskt med HLR-räddning på en docka. Efter utbildningen får kursdeltagaren ett bevis på sin kunskap och ingår även i ett register över HLR-kunniga.

För mer information om utbildningarna kontakta Mats Karlsson, tel 060-14 15 21, e-post: mats.karlsson@ssg.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Karolin Jonasson

Karolin Jonasson

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 060 - 14 15 41

Setting new standards.

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Genom våra tio kommittéer med experter från hela den svenska industrin skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns i industrins vardag. Vårt mål är att SSG ska vara det självklara valet och en självklar partner för industrin.

Vi jobbar med:

Tjänster för industrin
Vi tar fram tjänster för säkerhet, inköp, logistik och informationshantering. Flertalet av våra tjänster är webbaserade och tillgängliga dygnet runt. Vi tar även fram tekniska standarder, anvisningar och standardiserade lösningar för internationell processindustri.

Utbildningar och konferenser
Vi tar fram utbildningar och anordnar konferenser inom teknik, underhåll, inköp, hälsa, miljö och säkerhet.

SSG - Setting new standards.

SSG Standard Solutions Group AB
Skönsbergsvägen 3
856 41 Sundsvall
Sweden