Gå direkt till innehåll
SSGs rörklasstandarder är ett effektivt hjälpmedel för att följa lagar och säkerhetsföreskrifter vid rörprojekt. De finns nu i ny utgåva och uppfyller kraven i EU-direktivet PED 2014/68/EU.
SSGs rörklasstandarder är ett effektivt hjälpmedel för att följa lagar och säkerhetsföreskrifter vid rörprojekt. De finns nu i ny utgåva och uppfyller kraven i EU-direktivet PED 2014/68/EU.

Nyhet -

Nya rörklasstandarder för effektivare rörprojekt

Efter flera års arbete finns nu äntligen nya utgåvor av SSGs rörklasstandarder – en stor och viktig del av SSGs standardutbud.

– Jag hoppas att vi har lyckats skapa användarvänligare och bättre standarder, där vi kan erbjuda många bra alternativ för användarna, säger Christer Wallin, processledare på SSG.

SSGs rörklasstandarder används för konstruktion och upphandling och riktar sig till alla som ska tillverka eller använda trycksatta rörsystem, exempelvis konstruktörer, inköpare och kontrollanter.

Standarderna är ett hjälpmedel för att följa lagar och säkerhetsföreskrifter. De underlättar även arbetet genom att rörsystemets komponenter redan är beräknade och godkända, vilket ger stora tidsbesparingar i projektarbetet.

– Om kunden föreskriver standarden i beställningen slipper man hela uppstartsfasen med dimensionering och att räkna fram tjocklekar, vilket sparar mycket tid för både beställare och leverantör. Man vet vad som gäller och man använder rätt komponenter från början, säger Anders Wetterberg från Ingenjörsfirman Rörkraft. Han är med i SSGs rörkommitté och är en av de personer som deltagit i arbetet med de nya utgåvorna. Han tycker att det är en stor styrka att många olika yrkesroller finns representerade bland de som deltagit i arbetet, eftersom man då kan få syn på delar som annars ligger utanför ens eget område.

– Med standarderna får man mycket erfarenhet på köpet i och med att beställare, konstruktörer, tillverkare med flera är med och sätter standarden. Man vet att det inte bara fungerar utan att det också fungerar bra och på lång sikt, säger Anders Wetterberg.

Här kan du läsa mer om vilka förändringar som gjorts i respektive standard

Enklare användning och kvalitetssäkrat innehåll

Standarderna har genomgått en totalrenovering där en stor del har handlat om att implementera det nya EU-direktivet för trycksatta anordningar, PED. En mängd standarder har också slagits samman baserat på faktorerna dimension, material och svetsfaktor. Detta har gjort att antalet standarder har minskat från 50 till 21, vilket gör det enklare att använda sig av dem.

– Det är viktigt att man känner att det är enkelt att använda standarderna. Det ska vara enkelt att förstå dem och att hitta rätt, berättar Anders Wetterberg.

För att implementera det nya EU-direktivet i standarderna har det gjorts ett stort beräkningsarbete, något som Kiwa Inspecta bidragit med. De har även verifierat och godkänt standarderna för att garantera att innehållet uppfyller EU-kraven och standarden SS-EN 13480. Karin Velander, Design Review Engineer på Kiwa Inspecta, har deltagit i arbetet och menar att samarbetet är viktigt.

– Vi på Kiwa Inspecta har alltid värdesatt samarbetet med SSG och branschen i övrigt. När vi kan medverka i arbetet med nya standarder så bidrar vi till ett säkrare och effektivare arbete framöver, både för oss och för våra kunder som använder dessa standarder. Det är ett bra sätt att kombinera Kiwa Inspectas expertkunskaper inom rörledningar med SSGs standardiseringsarbete, säger Karin Velander.

Just tryggheten i att Kiwa Inspecta godkänt standarderna är en av de största fördelarna för den som använder dem, menar Christer Wallin.

– Då ett ackrediterat kontrollorgan kan lämna intyg på att det som står i standarderna är korrekt, då vet man att man följer gällande lagstiftning.

Användbarhet i fokus

Efter det långa arbetet med standarderna hoppas Christer Wallin nu att de ska bli väl mottagna ute i industrin.

– Det har varit en lång process att ta fram de senaste utgåvorna, men vi har hela tiden haft ett kundfokus vilket har gjort att vi haft höga krav på att det ska bli bra och användbart för så många som möjligt. Därför tror jag att vi kommer att jobba mer med att ta fram ännu fler alternativ i framtiden, säger Christer Wallin.

SSGs rörklasstandarder finns tillgängliga på svenska och engelska i SSGs webbshop.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Karolin Jonasson

Karolin Jonasson

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 060 - 14 15 41

Relaterat innehåll

Setting new standards.

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Genom våra tio kommittéer med experter från hela den svenska industrin skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns i industrins vardag. Vårt mål är att SSG ska vara det självklara valet och en självklar partner för industrin.

Vi jobbar med:

Tjänster för industrin
Vi tar fram tjänster för säkerhet, inköp, logistik och informationshantering. Flertalet av våra tjänster är webbaserade och tillgängliga dygnet runt. Vi tar även fram tekniska standarder, anvisningar och standardiserade lösningar för internationell processindustri.

Utbildningar och konferenser
Vi tar fram utbildningar och anordnar konferenser inom teknik, underhåll, inköp, hälsa, miljö och säkerhet.

SSG - Setting new standards.

SSG Standard Solutions Group AB
Skönsbergsvägen 3
856 41 Sundsvall
Sweden