Gå direkt till innehåll
På Industri & Framtid 2019 träffar du Oscar Berg, föreläsare och expert inom digitalisering.
På Industri & Framtid 2019 träffar du Oscar Berg, föreläsare och expert inom digitalisering.

Nyhet -

Oscar Berg: ”Digitaliseringen behöver riktas in på att förhöja medarbetarnas mänskliga förmågor”

Hur kan digitaliseringen bidra till en bättre arbetsmiljö? En som vet svaret på den frågan är Oscar Berg, en flitigt anlitad föreläsare och expert inom digitalisering som kommer att stå på scenen under Industri & Framtid 6 november 2019.

Oscar Berg arbetar som konsult inom digital transformation och digital samverkan. Han är även författare och har skrivit böcker om bland annat den digitala arbetsplatsen och hur man kan arbeta smartare med hjälp av digital teknologi. Vad vi kan få ut från digitaliseringen, är mycket upp till hur man förhåller sig till den, menar han.

 Med rätt angreppssätt till digitaliseringen kan såväl den fysiska som den digitala arbetsmiljön förbättras radikalt jämfört med hur den ofta ser ut idag, säger Oscar Berg. Det handlar om att utforma den digitala arbetsmiljön och ge medarbetaren digitala förmågor som gör att denne snabbt kan fatta bättre beslut i dennes olika arbetssituationer. Om man ser det från det perspektivet är möjligheterna närmast oändliga.

En säkrare arbetsmiljö med digitalt stöd

Inom industrin finns många riskfyllda miljöer, och säkerheten för de som utför arbete där kan förbättras mycket genom digitalt stöd. Virtual reality och augmented reality (förstärkt verklighet) kan minimera risker, eller till och med ta bort dem helt

– Delvis kommer digitaliseringen innebära att medarbetare inte behöver vistas alls i vissa farliga arbetsmiljöer. Mer arbete kan utföras på distans eller utföras helt av robotar. När det gäller arbetsuppgifter i fysiska arbetsmiljöer som kräver mänsklig inblandning kan artificiell intelligens hjälpa till att identifiera och informera oss om risker. Vi kan få vägledning av förstärkt verklighet vid svåra och riskfyllda arbetsuppgifter.

Möjligheterna att ta rätt beslut ökar också, mycket genom att ge rätt information vid rätt tillfälle.

– Rätt använt kan digital teknik även minska den kognitiva belastningen på medarbetaren, inte minst genom att filtrera ut och servera just den information som är relevant i den aktuella situationen, säger Oscar Berg.

Människan i centrum för digitaliseringen

Erfarenhetsutbytet ser Oscar som viktigt element i att vara med på Industri & Framtid. Hans förhoppning är att konferensen kan leda till att accelerera digitaliseringstakten inom industrin, där människorna står i centrum

– Det finns många intressanta talare under konferensen som bidrar med olika perspektiv och erfarenheter, säger Oscar Berg. Jag ser fram emot just variationen och konferensen som en helhet och hoppas att det ska ge mig nya insikter. Jag hoppas att Industri & Framtid kan väcka till insikt om behovet av att både accelerera digitaliseringen inom svensk industri och göra det på rätt sätt - med värdeskapande och människorna i centrum. Digitaliseringen behöver riktas in på att förhöja medarbetarnas mänskliga förmågor som nyfikenhet, kreativitet och samarbete för att företagen ska bli bättre på problemlösning och innovation. Om det bara handlar om effektivisering, vad finns kvar som kan ge företagen konkurrensfördelar?

Klicka här för att läsa mer om Industri & Framtid 2019.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Ulrika Röstlund

Ulrika Röstlund

Presskontakt Marknadschef +46 (0)76-677 22 12

Relaterat innehåll

Relaterade event

Setting new standards.

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Genom våra tio kommittéer med experter från hela den svenska industrin skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns i industrins vardag. Vårt mål är att SSG ska vara det självklara valet och en självklar partner för industrin.

Vi jobbar med:

Tjänster för industrin
Vi tar fram tjänster för säkerhet, inköp, logistik och informationshantering. Flertalet av våra tjänster är webbaserade och tillgängliga dygnet runt. Vi tar även fram tekniska standarder, anvisningar och standardiserade lösningar för internationell processindustri.

Utbildningar och konferenser
Vi tar fram utbildningar och anordnar konferenser inom teknik, underhåll, inköp, hälsa, miljö och säkerhet.

SSG - Setting new standards.

SSG Standard Solutions Group AB
Skönsbergsvägen 3
856 41 Sundsvall
Sweden