Gå direkt till innehåll
Nu är det dags för den första träffen för SSGs nya nätverk inom industriell IT, automation och digitalisering.
Nu är det dags för den första träffen för SSGs nya nätverk inom industriell IT, automation och digitalisering.

Nyhet -

Premiär för SSGs nya nätverk inom industriell IT, automation och digitalisering

Digitaliseringen inom industrin blir en allt större fråga, och för att samla kompetens och ta fram de bästa lösningarna har SSG startat ett nätverk inom industriell IT, automation och digitalisering. Den 25 februari är det dags för nätverkets första träff.

– Nätverksträffen är en möjlighet att få möta andra som står inför samma utmaningar och dela erfarenheter och lärdomar med varandra, säger Carsten Lyth, standardiseringschef på SSG och ansvarig för nätverket.

I takt med att industrierna blir allt mer uppkopplade uppkommer nya utmaningar och möjligheter. Därför är temat för den första nätverksträffen Industriell IT-säkerhet och AI. Ett antal föredrag står på agendan, där representanter från såväl industri, myndigheter och andra nätverk delar med sig av sina erfarenheter och idéer och öppnar upp för diskussioner med deltagarna.

– Tanken är att det hela tiden ska finnas en dialog mellan deltagarna och föredragshållarna och att så många som möjligt ska lämna träffen med nya insikter, fortsätter Carsten Lyth.

Erfarenhetsutbyte leder till best practise

Under dagen kommer deltagarna att få möta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och FindIT Forum for Industrial IT-Solutions som berättar om hur vi kan stötta användare av industriella IT-system och påverka riskfyllt beteende i den digitala världen. Även Metsä Board Husum finns på plats och delar med sig av hur de hanterar sin IT-infrastruktur där många delar på ansvaret. Deltagarna kommer även att få ta del av ett verkligt exempel på hur hela produktionen påverkades vid en ransomwareattack på en stor industri.

Digitaliseringen innebär också stora möjligheter, något som AI-företaget Calejo kommer att visa genom att bland annat berätta om sina projekt med AI inom industrin.

Föredragen har olika perspektiv på temat för att deltagarna både ska få inblick i framgångsfaktorer och fallgropar, oavsett om det rör sig om IT-säkerhet på en industrianläggning eller i samhället som stort.

– Med hjälp av nätverket vill vi hitta en anläggningsnära best practise, som visar vad man faktiskt kan göra och vad som faktiskt har fungerat för andra, säger Carsten Lyth.

Nätverket och framtida standarder formas av deltagarna

Carsten Lyth hoppas att dagen leder till intresse för fler träffar med andra teman inom nätverkets område. I och med att det är nätverkets första träff kommer deltagarna även att få påverka den framtida inriktningen och vilka aktiviteter som nätverket ska driva.

– Att vara med i nätverket innebär att man kan påverka vilka frågor som ska tas upp på de träffar som anordnas, säger Carsten Lyth. Deltagarna har också möjlighet att delta i SSGs standardiseringsarbete. Eftersom nätverket ersätter SSGs instrumentkommitté är tanken att det ska vägleda oss när det gäller vilka nya standarder som behövs på området, och även vara till hjälp i moderniseringen av våra befintliga standarder.

Vill du veta mer om nätverksträffen? Mer information och hur du anmäler dig hittar du längst ner på sidan.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Karolin Jonasson

Karolin Jonasson

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 060 - 14 15 41

Relaterade nyheter

Relaterade event

Setting new standards.

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Genom våra tio kommittéer med experter från hela den svenska industrin skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns i industrins vardag. Vårt mål är att SSG ska vara det självklara valet och en självklar partner för industrin.

Vi jobbar med:

Tjänster för industrin
Vi tar fram tjänster för säkerhet, inköp, logistik och informationshantering. Flertalet av våra tjänster är webbaserade och tillgängliga dygnet runt. Vi tar även fram tekniska standarder, anvisningar och standardiserade lösningar för internationell processindustri.

Utbildningar och konferenser
Vi tar fram utbildningar och anordnar konferenser inom teknik, underhåll, inköp, hälsa, miljö och säkerhet.

SSG - Setting new standards.

SSG Standard Solutions Group AB
Skönsbergsvägen 3
856 41 Sundsvall
Sweden