Gå direkt till innehåll
SEIIA ska samla industrin och dess leverantörer för att utveckla, tillhandahålla och dela tillämpningar av relevanta internationella standarder och metoder inom interoperabilitet.
SEIIA ska samla industrin och dess leverantörer för att utveckla, tillhandahålla och dela tillämpningar av relevanta internationella standarder och metoder inom interoperabilitet.

Nyhet -

SEIIA ska förbättra svensk industris interoperabilitet

Som en förlängning av det SSG-ledda Vinnova-projektet LCDM har nu den nya ekonomiska föreningen SEIIA (Swedish Industrial Interoperability Association) skapats

Syftet med den nya föreningen är att samla industrin och dess leverantörer för att utveckla, tillhandahålla och dela tillämpningar av relevanta internationella standarder och metoder inom interoperabilitet.

– Föreningen ska också genomföra aktiviteter för att informera, utbilda, inspirera och prova, liksom utveckla samarbeten inom och mellan industrin, säger Erik Molin, en av initiativtagarna till den nya föreningen.

Föreningens mål är att år 2021 vara etablerad inom svensk industri, ha internationella utvecklande samarbeten och ha en första tillgänglig tillämpning av standard för interoperabilitet av anläggningsinformation. År 2024 ska detta vara normalt tillvägagångssätt hos industrin.

– Visionen för den nya föreningen är att framtida anläggningsprojekt, ska kunna leverera enligt plan, i tid och på budget och samtidigt ha tillgång till anläggningsinformation i god tid innan den fysiska utrustningen levereras. Projekteringen ska alltid vara strukturerad, digital och baserad på gemensamma tillämpningar och erfarenheter, säger Erik Molin.

SEIIA har haft ett första konstituerande möte, där en styrelse och en operativ organisation har bildats. I den senare kommer bland andra Erik Molin att ingå, liksom Matti Tuikkanen från SSG och Kent Lövgren, som tidigare varit verksam inom Stockholm Vatten.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Karolin Jonasson

Karolin Jonasson

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 060 - 14 15 41

Relaterat innehåll

Setting new standards.

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Genom våra tio kommittéer med experter från hela den svenska industrin skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns i industrins vardag. Vårt mål är att SSG ska vara det självklara valet och en självklar partner för industrin.

Vi jobbar med:

Tjänster för industrin
Vi tar fram tjänster för säkerhet, inköp, logistik och informationshantering. Flertalet av våra tjänster är webbaserade och tillgängliga dygnet runt. Vi tar även fram tekniska standarder, anvisningar och standardiserade lösningar för internationell processindustri.

Utbildningar och konferenser
Vi tar fram utbildningar och anordnar konferenser inom teknik, underhåll, inköp, hälsa, miljö och säkerhet.

SSG - Setting new standards.

SSG Standard Solutions Group AB
Skönsbergsvägen 3
856 41 Sundsvall
Sweden