Gå direkt till innehåll

Nyhet -

SSG Registrerad Leverantör närmar sig lansering

Under vår och höst lanseras SSG Registrerad Leverantör. Den nya tjänsten ger industrins inköpare bättre kontroll. 

– Samtidigt blir det enklare för leverantörerna, säger Johan Engman, utvecklingschef på SSG.

En stor industri kan ha tusentals leverantörer. Generellt är inköparna bra på att kontrollera ekonomi, kvalitet och miljö hos nya leverantörer. Att följa upp hur de klarar kraven över tid är däremot betydligt svårare.

Representanter från flertalet stora svenska industrikoncerner har därför uttryckt att de interna processerna för att hantera leverantörsuppgifter är administrativt betungande och kostsamma. Flertalet bolag står idag i valet mellan att hålla en hög kvalitet med kontinuerlig uppdatering av uppgifter eller sänka den administrativa tiden med sämre kvalitet som följd.

Leverantörerna å sin sida anser att dagens process är administrativt betungande, främst då kraven skiljer sig mellan olika kunder. I samråd med industrin har SSG därför beslutat att utveckla tjänsten SSG Registrerad Leverantör.

Sedan årsskiftet pågår arbetet med framtagandet av tjänsten Registrerad Leverantör med full intensitet. Tjänsten kommer att lanseras under våren, varefter företagen från och med den 1 september i år kan börja ansluta sig. I en gemensam databas samlas fakta om leverantörerna, som därmed slipper lämna samma uppgifter till olika kunder.

En hygienfaktor

Basfakta, exempelvis F-skattsedel och ekonomiska data, samlar SSG in. Uppgifter om kvalitetssystem, certifieringar och så vidare lämnar leverantören själv via ett formulär.

I nästa steg kommer industrikunden kunna ta fram en kravprofil som leverantörerna matchas mot, och får också möjlighet att komplettera med vissa egna frågor.

– SSG gör inga bedömningar utan sammanställer bara informationen. För industrin är det här en hygienfaktor som bara måste fungera, inte minst för att kunna uppfylla sina egna interna revisioner och ISO-krav, säger Johan Engman.

Signalerar tidiga förändringar

Systemet ger också möjlighet att snabbt informera om det sker en förändring hos en leverantör, exempelvis att företaget får en försämrad kreditrankning eller hamnar på obestånd.

– Tänk dig en industri som beställer delar som ska levereras om tre månader. Först när delarna inte anländer blir det klart att leverantören är på obestånd och ännu inte börjat producera. Då blir det svårt att hitta ett alternativ.

Systemet kommer också att kunna fånga upp hur leverantörerna arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility), ett område där det ofta saknas rutiner.

Snedvrider inte konkurrensen

– Tio koncerner, bland andra Billerud, Domsjö, SCA, SSAB och Stora Enso, med 15 industrienheter har tecknat en avsiktsförklaring med SSG och målet är att ha minst tre anläggningar och 500 leverantörer anslutna redan vid start.

För att säkerställa att tjänsten inte bryter mot några konkurrensregler har en särskild utredning gjorts tillsammans med jurister.

– Syftet snedvrider inte konkurrensen – snarare tvärtom. Naturligtvis kommer tjänsten att utvecklas, så den följer lagar och regler som råder om konkurrens, personuppgifter och kreditupplysning. Vi har också varit i kontakt med två ackrediterade certifieringsorgan, som har ställt sig positiva till konceptet, säger Johan Engman.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Karolin Jonasson

Karolin Jonasson

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 060 - 14 15 41

Relaterade nyheter