Gå direkt till innehåll
Standarder finns överallt i vår vardag, men vi tänker sällan på dem.
Standarder finns överallt i vår vardag, men vi tänker sällan på dem.

Nyhet -

Standarder får världen att fungera

Tänk dig att du ska stoppa in ditt bankkort i en bankomat, men ditt kort passar inte. Eller att du stannar vid ett trafikljus och ett blått sken blinkar. Gemensamma lösningar på gemensamma problem, så kallade standarder, hade gjort våra liv betydligt svårare om de inte hade funnits.

– Standarder förekommer överallt och är ett starkt verktyg för att skapa förståelse, säger Henrik Smedjegård, tjänsteägare för SSG Standarder.

Gemensamma standarder finns med oss dagligen, allt ifrån elkontakter till tidsangivelser och adresser. Det är någonting som många tar för givet i sitt liv och något man inte alltid tänker på eller ser. Men bakom varje standard finns ett arbete och en grupp människor som tillsammans har kommit överens om hur man bäst får något att fungera för många.

– En standard är resultatet av vad en grupp experter enats om i en gemensam lösning för hur något ska vara, säger Henrik Smedjegård. Det är ett bra verktyg för att säkerställa kvalitet och följa lagar. När många har samma behov så är det klokt att komma överens om hur man bäst löser det.

En förutsättning för en hållbar industri

Standarder förekommer även inom industrin. Redan på 50-talet initierade SCA ett samarbete med kringliggande skogsbolag om att försöka ha gemensamma branschstandarder när man upphandlade komponenter till anläggningarna. Målet var att försöka påverka de då få leverantörerna att bygga kostnadseffektiva och hållbara anläggningar.

– Trots att det är över 60 år sedan så är idén med standarder lika aktuell då som nu, säger Henrik Smedjegård, att vara kostnadseffektiv och minska resursslöseriet.

SCA:s samarbete kring standarder blev till slut ett eget bolag, det som idag är SSG, Standard Solutions Group. Och utvecklingen av standarder har fortsatt i rask takt. Idag finns fler än 300 stycken, sprungna ur SSGs tio kommittéer där tekniska experter inom sina områden sitter. Tillsammans diskuterar de vilka gemensamma problem eller behov som de har, och hur man kan lösa dem tillsammans. I kommittéerna bildas sedan arbetsgrupper med experter där SSG driver arbetet med inspel av myndigheter eller sakkunniga. Resultatet från arbetsgruppen blir en standard.

– När smarta människor får sitta tillsammans kan det hända bra saker, säger Henrik Smedjegård. Det unika med SSGs standarder är att det är just användarna i industrin som styr vilka standarder som tas fram. Det kan vara en vägledning, hur något ska tillverkas eller det ska underhållas. Ofta handlar det om hur industrianläggningar ska byggas och underhållas på ett hållbart, ekonomiskt och arbetsmiljömässigt sätt över tid.

Standarderna ger konkreta råd

Oftast ger standarder anvisningar om vilka krav som måste uppfyllas för att något ska vara korrekt. SSGs standarder har dock en mer konkret utgångspunkt, De kan ge direkta råd, så som hur du ska isolera, hur en plåt ska målas, var en pump ska placeras, hur trappor och räcken ska utföras för att klara laster och vara säkra. En sorts best practice inom industrin, baserade på kraven i ISO- eller europeiska standarder.

– Våra standarder tittar på de bästa praktiska lösningarna inom industrin och är inriktade mot slutanvändaren - industrianläggningarna, säger Henrik Smedjegård. Om man ska bygga en industrianläggning och ställer krav enligt en SSG-standard så behöver man inte tänka ut en ny teknisk lösning och fundera på om det håller måttet eller uppfyller krav. Det är industrin själv som har tänkt ut det. Det är en mer konkret förlängning av en internationell standard.

En viktig funktion för vår omvärld

Så skulle vi inte ha enats om hur vi vill att saker och ting ska fungera hade vår vardag blivit betydligt mer komplicerad. Något man hade insett när man åker till en annan kontinent och upptäcker att mobiltelefonladdaren inte går in i eluttaget.

– Gemensamma lösningar på problem, det vill säga standarder, var en förutsättning för ett ekonomiskt och tekniskt hållbart samhälle för 60 år sedan när SSG bildades och är det även i minst lika hög grad idag, säger Henrik Smedjegård

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Karolin Jonasson

Karolin Jonasson

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 060 - 14 15 41

Relaterade nyheter

Setting new standards.

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Genom våra tio kommittéer med experter från hela den svenska industrin skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns i industrins vardag. Vårt mål är att SSG ska vara det självklara valet och en självklar partner för industrin.

Vi jobbar med:

Tjänster för industrin
Vi tar fram tjänster för säkerhet, inköp, logistik och informationshantering. Flertalet av våra tjänster är webbaserade och tillgängliga dygnet runt. Vi tar även fram tekniska standarder, anvisningar och standardiserade lösningar för internationell processindustri.

Utbildningar och konferenser
Vi tar fram utbildningar och anordnar konferenser inom teknik, underhåll, inköp, hälsa, miljö och säkerhet.

SSG - Setting new standards.

SSG Standard Solutions Group AB
Skönsbergsvägen 3
856 41 Sundsvall
Sweden