Gå direkt till innehåll
Med anledning av det nya coronaviruset har SSG beslutat att göra förändringar av några i närtid planerade aktiviteter.
Med anledning av det nya coronaviruset har SSG beslutat att göra förändringar av några i närtid planerade aktiviteter.

Pressmeddelande -

Uppdatering - Förändringar i planerade aktiviteter på grund av coronaviruset

Med anledning av det nya coronaviruset har SSG beslutat att göra förändringar av några i närtid planerade aktiviteter. Bland annat skjuts SSG Säkerhetskonferens upp till 2021.

SSG är en samverkande organisation som tar säkerhet och arbetsmiljö på stort allvar. En stor del av vår verksamhet handlar om att samla människor för erfarenhetsutbyte och gemensam problemlösning för att på så sätt erbjuda industrin standardiserade lösningar inom arbetsmiljö och hållbarhet.

Men att samla människor kan i dessa tider också innebära en ökad risk för spridning av det nya coronaviruset. För att minska risken att smittan sprids ytterligare och för att värna om allas arbetsmiljö kommer vi på SSG att göra förändringar i några av våra planerade aktiviteter.

SSG Säkerhetskonferens, som skulle arrangerats 17-18 mars i Stockholm kommer att skjutas upp till 23-24 mars 2021. Platsen kommer att vara i centrala Stockholm. Planen var först att skjuta upp konferensen till september, men under den tiden är det svårt att bedöma hur många av deltagarna som skulle kunna vara med. Även osäkerheten kring coronaviruset och fortsatta arrangemang under året påverkade beslutet att skjuta upp till 2021. Programmet har tagits emot positivt av både deltagare och talare, och därför är ambitionen att använda samma konferensprogram under 2021. Alla redan anmälda deltagare kommer att behöva göra en ny anmälan och kommer löpande att få information om det praktiska. På sidan för SSG Säkerhetskonferens finns mer information.

Alla mässor som SSG planerat att delta i under våren kommer att ställas in. Detta gällde också Underhållsmässan 2020, där vi erbjöd ett antal seminarier kring underhåll och produktivitet. Dessa kommer att hållas digitalt för de som har uttryckt intresse. Läs mer om seminarierna här.

SSG har sedan tidigare ur hållbarhetssynpunkt interna rekommendationer att om ett möte kan hållas digitalt så är det att föredra. Detta är något som fortsättningsvis kommer att betonas i möten med kunder eller med våra kommittéer.

SSG följer löpande utvecklingen och kommer att anpassa åtgärderna utifrån bedömt riskläge och rekommendationer.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


SSG Standard Solutions Group AB 
Skönsbergsvägen 3 
856 41 Sundsvall 

Telefon: 060 - 14 15 00 
Support: 060 - 14 15 10 

info@ssg.se
https://www.ssg.se

Kontakter

Ulrika Röstlund

Ulrika Röstlund

Presskontakt Marknadschef +46 (0)76-677 22 12

Relaterade event

Setting new standards.

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Genom våra tio kommittéer med experter från hela den svenska industrin skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns i industrins vardag. Vårt mål är att SSG ska vara det självklara valet och en självklar partner för industrin.

Vi jobbar med:

Tjänster för industrin
Vi tar fram tjänster för säkerhet, inköp, logistik och informationshantering. Flertalet av våra tjänster är webbaserade och tillgängliga dygnet runt. Vi tar även fram tekniska standarder, anvisningar och standardiserade lösningar för internationell processindustri.

Utbildningar och konferenser
Vi tar fram utbildningar och anordnar konferenser inom teknik, underhåll, inköp, hälsa, miljö och säkerhet.

SSG - Setting new standards.

SSG Standard Solutions Group AB
Skönsbergsvägen 3
856 41 Sundsvall
Sweden