Gå direkt till innehåll
Med den nya funktionen i SSG On site öppnas nya möjligheter för anläggningar.
Med den nya funktionen i SSG On site öppnas nya möjligheter för anläggningar.

Pressmeddelande -

Ny funktion i SSG On site för transportvägar

Nu finns den nya tilläggsfunktionen Transportvägar tillgänglig i SSG On site. Funktionen ger anslutna anläggningar möjlighet att via appen kunna hjälpa transportörer att hitta rätt på en anläggning för lastning, lossning och sedan lotsa dem rätt väg ut – målsättningen är att bidra till en säkrare anläggning, minskade risker och kostnadsbesparingar. Information till transportören under rutten kan vara språkoberoende via skyltar, animeringar samt att skriven information kan läggas till.

Genom åren har SSG fått väldigt många förfrågningar om att ta fram en lösning som kan hjälpa transportörer att ta sig fram på ett säkert och smidigare sätt för anläggning. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vi pratar om säkerhetsfrågor för transportörer, som när vi pratar om frågorna för entreprenörer. Nu har vi tagit fram en lösning som kommer göra det tydligare och tryggare att navigera sig fram på en anläggning. Med funktionen transportvägar kan du koppla på information som är knuten till ett mål eller delmål på området, det kan vara lastning- eller lossningsinstruktioner, kontaktuppgifter och mycket mer. Utöver detta så möjliggör funktionen att anläggningar kan sänka sina kostnader som idag läggs på att lotsa transportörer rätt, antingen med resurser som personal eller faktiskt material.

Arbetet har pågått sen början av 2020 och med hjälp av arbetsgrupper och pilotanläggningar är funktionen nu redo för lansering, något som Markus Sjöholm, tjänsteägare för SSG On site sett fram emot.

”Inför att vi skulle börja att utveckla den här funktionen så har vi pratat med hundratals personer under 2020. Under själva utvecklingsfasen och processen så har nyckeln varit just dialog, mellan 20 och 30 personer från olika delar av industrin har deltagit och kommit med feedback på den tänkta lösningen. Det har varit otroligt värdefullt att arbeta med en så bred grupp från industrin och att vi tillsammans kan utmana tanken om hur vi arbetar idag och ta fram lösningar för hur vi vill jobba imorgon.”

Även för gångvägar

Under arbetets gång så framkom väldigt mycket bra idéer för vidareutveckling – dels en behörighet för anläggningen som enbart kan göra transportvägar, men också behovet att nyttja transportvägar för gående som är på besök.

”När vi tog emot feedback ifrån användargruppen så fann vi även ett till behov som den nya funktionen kan stötta anläggningar med. Vi har även skapat möjligheten att lägga till bland annat gångvägar, vilket gör att vakten på ett smidigt och snyggt sätt kan guida besökare rätt på anläggningen,” säger Markus Sjöholm.

Vad händer de närmaste månaderna

Tjänsten finns nu tillgänglig för alla befintliga och nya SSG On site-kunder, vi fortsätter att ta emot feedback ifrån våra kunder och arbetar kontinuerligt med att ta till oss den för att vid nästa uppdatering kunna göra funktionen ännu bättre.

”Upplevelsen av nya funktionen för transportvägar har varit väldigt positivt och vi har hela tiden massor av tankar och idéer på hur vi kan vidareutveckla funktionen så den kan göra ännu mer nytta för industrin. Vi ser fram emot att så många som möjligt kontaktar oss om man vill börja använda funktionen så vi kan göra vardagen effektivare, lättare och säkrare, avslutar Markus Sjöholm.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


SSG Standard Solutions Group AB 
Skönsbergsvägen 3 
856 41 Sundsvall 

Telefon: 060 - 14 15 00 
Support: 060 - 14 15 10 

www.ssgsolutions.com

Presskontakt

Karolin Jonasson

Karolin Jonasson

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 060 - 14 15 41
Markus Sjöholm

Markus Sjöholm

Tjänsteägare SSG On site, SSG Academy 076 53 70 260

Relaterat innehåll

Setting new standards.

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Genom våra tio kommittéer med experter från hela den svenska industrin skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns i industrins vardag. Vårt mål är att SSG ska vara det självklara valet och en självklar partner för industrin.

Vi jobbar med:

Tjänster för industrin
Vi tar fram tjänster för säkerhet, inköp, logistik och informationshantering. Flertalet av våra tjänster är webbaserade och tillgängliga dygnet runt. Vi tar även fram tekniska standarder, anvisningar och standardiserade lösningar för internationell processindustri.

Utbildningar och konferenser
Vi tar fram utbildningar och anordnar konferenser inom teknik, underhåll, inköp, hälsa, miljö och säkerhet.

SSG - Setting new standards.

SSG Standard Solutions Group AB
Skönsbergsvägen 3
856 41 Sundsvall
Sweden