Gå direkt till innehåll
SSG lanserar nu en kostnadsfri informationskurs om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Syftet är att öka kunskapen om man förebygger smittspridning, baserat på information ifrån svenska myndigheter.
SSG lanserar nu en kostnadsfri informationskurs om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Syftet är att öka kunskapen om man förebygger smittspridning, baserat på information ifrån svenska myndigheter.

Pressmeddelande -

SSG lanserar kostnadsfri kurs om coronaviruset och covid-19

SSG lanserar nu en kostnadsfri informationskurs om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Syftet är att öka kunskapen om man förebygger smittspridning, baserat på information ifrån svenska myndigheter.

– Vi är vana att bistå svensk industri på olika sätt, säger Markus Sjöholm, tjänsteägare för SSGs kurser. Därför kändes det naturligt att i denna stund göra en insats.

Det nya coronaviruset har på kort tid spridit sig över världen. Konsekvenserna av viruset, och den medföljande sjukdomen covid-19 har tvingat samhällen till nedstängningar, permitteringar på arbetsplatser och ett ökat tryck på vården. Kunskap om hur viruset sprider sig och hur det förebyggs är en viktig del för att begränsa de negativa effekterna. Därför har SSG på kort tid tagit fram en kostnadsfri webbaserad kurs som ska öka kunskapen om viruset och hur smitta förebyggs.

– Svenska myndigheter gör ett otroligt bra arbete idag i den pågående pandemi och kris kring coronaviruset, säger Markus Sjöholm, tjänsteägare för SSGs kurser. Här vi vill vara med och bidra till att myndigheternas grundläggande information sammanställs och blir tillgängligt. Därför har vi nu på en kort tid skapat denna informationskurs för industrin.

SSG har lång erfarenhet av att erbjuda kurser och utbilda industrin, och därför var steget att göra en kurs kopplat till coronaviruset och covid-19 inte långt.

– Vi är vana att bistå svensk industri på olika sätt, säger Markus Sjöholm. Därför kändes det naturligt att i denna stund göra en insats. Vi har också fått direkta förfrågningar från anläggningar som vill informera om coronaviruset i samband med besök och därför ser vi denna kurs som en bra lösning. Anläggningar kommer att kunna ha kursen som ett krav för tillträde för entreprenörer, leverantörer, anställda och liknande.

En stor möjlighet att nå ut

Markus Sjöholm ser en chans för SSG att använda sina kontaktytor för att nå ut med information.

– Vi har idag flera hundra tusen människor som har gått våra kurser som antingen är anställda på svenska industrianläggningar eller som besöker och arbetar på industrianläggningar, säger Markus Sjöholm. Vi ser att svensk industri arbetar stenhårt med att hantera och förebygga det som händer i omvärlden, och här kan vi hjälpa till att nå ut med viktig information via vårt kursverktyg dit många har tillgång. Därmed kan vi minska risken för ytterligare spridning genom att man gått kursen innan man kommer till anläggningen.

I kursen, som finns tillgänglig på SSGs webbplats, finns råd och information ifrån Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt 1177 samlat. Kursdeltagaren får konkreta råd och tips om hur man skyddar sig och hur smitta förebyggs. Kursen avslutas med ett kunskapstest för att säkerställa att kursdeltagaren har tillgodogjort sig kunskaperna. Kursen går man via SSGs webbplats.

– Alla som idag har gått SSG Entre eller SSG Säkerhetskörkort kommer ha den det direkt synligt i i SSGs portal, säger Markus Sjöholm. Andra kan enkelt via vår webbplats och via vår support få tillgång till kursen genom att registrera upp sitt företag.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


SSG Standard Solutions Group AB 
Skönsbergsvägen 3 
856 41 Sundsvall 

Telefon: 060 - 14 15 00 
Support: 060 - 14 15 10 

info@ssg.se
https://www.ssg.se

Kontakter

Markus Sjöholm

Markus Sjöholm

Tjänsteägare SSG On site, SSG Academy 076 53 70 260

Relaterat innehåll

Setting new standards.

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Genom våra tio kommittéer med experter från hela den svenska industrin skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns i industrins vardag. Vårt mål är att SSG ska vara det självklara valet och en självklar partner för industrin.

Vi jobbar med:

Tjänster för industrin
Vi tar fram tjänster för säkerhet, inköp, logistik och informationshantering. Flertalet av våra tjänster är webbaserade och tillgängliga dygnet runt. Vi tar även fram tekniska standarder, anvisningar och standardiserade lösningar för internationell processindustri.

Utbildningar och konferenser
Vi tar fram utbildningar och anordnar konferenser inom teknik, underhåll, inköp, hälsa, miljö och säkerhet.

SSG - Setting new standards.

SSG Standard Solutions Group AB
Skönsbergsvägen 3
856 41 Sundsvall
Sweden