Gå direkt till innehåll
SSG Safety Culture – En kurs om hållbar säkerhetskultur
SSG Safety Culture – En kurs om hållbar säkerhetskultur

Pressmeddelande -

Lansering av SSG Safety Culture – En kurs om hållbar säkerhetskultur

SSG lanserar SSG Safety Culture, en kurs som ska ge verksamheter rätt verktyg för att etablera en hållbar säkerhetskultur för organisationer där säkerhetsaspekten är viktig.

Kommunikation, värderingar och normer

SSG Safety Culture är framtagen för att ge medarbetare och ledare en bra uppfattning om vad säkerhetskultur handlar om och hur alla i verksamheten kan bidra. Målet är även att öka förståelsen för hur de organisatoriska och sociala aspekterna hänger ihop, hur de påverkar arbetsmiljön samt hur du lägger grunden för att medarbetarna tillsammans kan skapa en god säkerhetskultur på arbetsplatsen.

– Precis som inom alla verksamheter så är kulturen inom ett företag otroligt viktig, att förändra en kultur som byggts upp under årtionden är inget som du kan genomföra på ett par månader. Det är viktigt att du; arbetar i små steg, kommunicerar mycket, diskuterar värderingar, normer och beteenden. Genom den här kursen går vi igenom hur du gör det här, säger Tomas Rosenblad, arbetsmiljöingenjör på Holmen Paper Hallstavik och medlem i SSG Säkerhetskommitté.

Tillsammans blir vi en del av lösningen

SSG Safety Culture riktar sig till alla anställda inom en verksamhet där säkerhetsaspekten är viktig, exempelvis i industrimiljö. Kursen är webbaserad vilket gör det möjligt för medarbetare att genomföra kursen när det är som mest lämpligt för dem. Den innehåller bland annat korta faktaavsnitt om säkerhetskultur, ansvar och engagemang, samt om våra beteenden och hur vi förändrar dem. Faktaavsnitt varvas med verkliga exempel, scenarios och pedagogiska övningar. Efter genomfört och godkänt kunskapstest är resultatet giltigt i tre år.

– Den här kursen är verkligen till för alla i verksamheten, det krävs att alla får en förståelse för vikten av att vi arbetar med de här frågorna och denna kurs lägger en grund för det. Ingen kan uteslutas i det här arbetet, tillsammans blir alla en viktig del av säkerhetskulturarbetet, säger Christel Benke, processledare inom arbetsmiljö på SSG.

Säkerhetskulturen speglar hur en organisation jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket och visar sig i hur människors uppfattningar och beteenden yttrar sig på arbetsplatsen. Att arbeta med kulturella förändringar är bland det svåraste förändringsarbeten en verksamhet kan ge sig på och det kräver stort engagemang ifrån hela organisationen. SSG Safety Culture väver därför in viktiga delar om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), som berör just säkerhetskultur, den sociala arbetsmiljön och hur beteenden påverkar arbetsmiljön. Målet med kursen är att bidra till fler säkra beteenden och attityder som lyfter säkerhetskulturen och därmed minskar risken för ohälsa och olycksfall.

– Det är flera verksamheter som vill arbeta ännu mer med att utveckla en bra säkerhetskultur, men att skapa en hållbar säkerhetskultur är inte det lättaste. Tillsammans med vår arbetsgrupp och medlemmar i SSG Säkerhetskommitté har vi skapat en kurs som utgår ifrån gemensamma utmaningar inom olika branscher. Vi går igenom varför och hur en hållbar säkerhetskultur lönar sig för verksamheten och hur det här arbetet bidrar till ökad tillbudsrapportering och färre olyckor, säger Markus Sjöholm, tjänsteägare på SSG.

Läs mer om SSG Safety Culture här.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


SSG Standard Solutions Group AB 
Skönsbergsvägen 3 
856 41 Sundsvall 

Telefon: 060 - 14 15 00 
Support: 060 - 14 15 10 

www.ssgsolutions.com

Presskontakt

Karolin Jonasson

Karolin Jonasson

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 060 - 14 15 41
Markus Sjöholm

Markus Sjöholm

Tjänsteägare SSG On site, SSG Academy 076 53 70 260

Relaterat material

Setting new standards.

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Genom våra tio kommittéer med experter från hela den svenska industrin skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns i industrins vardag. Vårt mål är att SSG ska vara det självklara valet och en självklar partner för industrin.

Vi jobbar med:

Tjänster för industrin
Vi tar fram tjänster för säkerhet, inköp, logistik och informationshantering. Flertalet av våra tjänster är webbaserade och tillgängliga dygnet runt. Vi tar även fram tekniska standarder, anvisningar och standardiserade lösningar för internationell processindustri.

Utbildningar och konferenser
Vi tar fram utbildningar och anordnar konferenser inom teknik, underhåll, inköp, hälsa, miljö och säkerhet.

SSG - Setting new standards.

SSG Standard Solutions Group AB
Skönsbergsvägen 3
856 41 Sundsvall
Sweden