Pressmeddelande -

Gunilla Carlsson får dvdn "fem myror är fler än fyra elefanter" från SSU

Gunilla Carlsson vill sänka ambitionerna för biståndspolitiken. Enligt biståndsministern står enprocentsmålet i vägen för att bedriva en kvalitativ biståndspolitik. Regeringens idéer om kvalitet kontra kvantitet är antingen okunnigt eller manipulativt vilseledande. Okunnigt om biståndsministern på fullaste allvar tror att mer bistånd innebär sämre bistånd. Manipulativt vilseledande om budskapet om kvalitet är ett PR-trick för att minska kritiken då regeringen vill ta pengar från dem som har minst. Gunilla Carlsson behöver få en mattelektion på en ganska grundläggande nivå. SSU ska skicka dvdn "fem myror är fler än fyra elefanter" till biståndsministern.

- Biståndsbudgeten ska nu skräddarsys till en slimmad Armanikostym, men marknadsförs som om den vore en gigantisk täckjacka. Det fungerar såklart inte. Biståndsministern har egentligen en nationalegoistisk agenda då huvudsyftet är att till varje pris minska biståndets storlek. Det vore mycket hederligare om Gunilla Carlsson sa att regeringens syfte är att minska ambitionerna för att i förlängningen kunna sänka skatten säger Jytte Guteland förbundsordförande SSU.

- Gunilla Carlsson hävdar att enprocentsmålet innebär att biståndet skiftar med konjunkturen, men förklarar inte hur de löses genom en lägre procentsats? Biståndsministern talar om att enprocentsmålet hindrar regeringen från att satsa på annat än fattigdomsbekämpning, men förklarar inte varför hon känner sig hindrad? Gunilla Carlsson beskriver hur regeringen bekymrar sig för att biståndspengarna inte utvärderas tillräckligt men förklarar inte vilka andra pengar i statsbudgeten som genomgår lika hårda kontroller som just biståndspengarna? Biståndsministern uttrycker sig svepande och slarvigt. Oavsett om det beror på okunnighet eller är designad PR för att gömma den egentliga målsättningen; att kunna minska ambitionsnivån, är det lika förödande för många av världens fattiga säger Jytte Guteland.

- Jag delar före detta biståndsministern Alf Svenssons (Kd) tidigare omdöme om Gunilla Carlssons politik "det verkar som om fingrarna på tangentbordet har varit för snabba och eftertanken för liten. Det är klart att vi har vetat var pengarna har gått. Och det är klart att det gör skillnad om beloppet är 32 miljarder eller hälften". Jag beklagar att Alf Svensson denna gång inte står upp på samma sätt. Nu är det tydligen viktigare för Alf Svensson att värna sammanhållning och Kds opinionssiffror än att stå upp för Sveriges ambitiösa biståndspolitik. Intresset ljuger inte, avslutar Jytte Guteland.

Ämnen

  • Politik