Pressmeddelande -

Mesiga klimatmål men hopp om en bättre framtid.

Idag lördag fastställde Socialdemokraterna sin politik inför kommande Europaparlamentsval. SSU hade till förtroenderådet med sig tre recept på framgång. Mer jämställdhet, hårdare miljömål och frihet från diskriminering. SSU fick gehör för ett viktigt förslag.
SSU fick gehör för ett av förslagen. Socialdemokraterna ska nu jobba för att sexköp förbjuds i hela EU.

- Det är en seger för mänskliga rättigheter att sexköp blir förbjudet i EU. Vi i SSU är väldigt glada att Socialdemokraterna nu lovat att kämpa för detta, säger Jytte Guteland, SSUs förbundsordförande.

Socialdemokraternas förtroenderåd utsåg även vilka representanter vi ska ställa upp i valet med. Trea på listan kom Åsa Westlund, nominerad av SSU.

- Det är glädjande att Åsa Westlund är tredje namnet på socialdemokraternas lista. Åsa är den yngsta kandidaten på valbar plats. Det är viktigt att vi driver på för en hållbar utveckling. Åsa har ansvarat för flera viktiga miljöfrågor som socialdemokraterna drivit på i EU. Åsa är den grönaste kandidaten, fortsätter Jytte Guteland förbundsordförande SSU.

Övriga förslag SSU inte fick samma gehör för var aborträtt i hela EU, halverade koldioxidutsläpp till 2020 och hälften uppnått till 2014, förbud mot nyinvesteringar i kol-, olje-, och kärnkraft, förbud mot nyproduktion av förbränningsmotorn och en granskning av terroristlagstiftningen.

- Det är synd att Socialdemokraterna inte vågar gå hela vägen när det gäller miljömålen. Som det ser ut just nu måste vi våga vara radikala, annars kommer nästa generation få det ännu svårare att skapa en hållbar utveckling. Detsamma gäller jämställdheten. Utan aborträtt kommer mänskliga rättigheter aldrig bli mer än prat, för kvinnor. Trots det har vi fortfarande bra förutsättningar för att driva en bra socialdemokratisk politik i hela Europa och genom Åsa Westlund låta Europas unga få en stark röst som kämpar för att EU ska ta en rejäl vänstergir, avslutar Jytte Guteland.

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

För ytterligare kommentarer, kontakta SSUs politiska sekreterare Joakim Berglund (070-590 01 50) eller joakim.berglund@ssu.se

Ämnen

  • Politik