Pressmeddelande -

SSU skriver kontrakt med Shlingmann

Idag onsdag fortsätter SSUs ordförande sin höstkampanjvecka "välkommen till Sverige" med temat antirasism. SSU har inspirerats av moderaternas utspel om att svenskar med utländsk bakgrund ska skriva på "sverigekontrakt" kring värderingar. Vi följer nu upp detta med ett eget sverigekontrakt. Under kampanjveckan kommer därför SSUs ordförande tvinga folk som verkar ha svårt med värderingarna att skriva under ett "svenskkontrakt".

- Tanken är att människor som inte har så stark känsla för hur solidariska och jämlika vi är i Sverige ska få veta hur samhällsynen är i vårt land. Vi kommer fokusera våra insatser i det moderata ovanförskapet. Vi börjar där behovet är som störst hos moderaternas partisekreterare Per Schlingmann. Per kommer under veckan att få hem ett kontrakt för underskrift, säger Jytte Guteland förbundsordförande SSU.

- Vårt Sverigekontrakt syftar till att visa hur absurd debatten kring integration har blivit. Moderaterna vill dela upp folket i grupper - vi vill hålla ihop landet. Moderaterna tror på att ha olika regler/behandling beroende på om man är född i Sverige - vi utgår ifrån alla människor lika värde och behandling, säger Alaa Idris integrationsansvarig SSU.
.........................................
SSUs Sverigekontrakt

Jag vill vara svensk medborgare men har tidigare haft lite problem med värderingarna som råder i vårt land. För att komma tillrätta med detta och på så sätt bli fullvärdig medborgare undertecknar jag detta kontrakt.

Hädanefter kommer jag i hederlig svensk anda att

- Kämpa för jämlikhet. Det är typiskt svensk att vilja ha ett jämlikt samhälle, med små ekonomiska skillnader.
- Kämpa för solidaritet. I Sverige tror vi på solidaritet det betyder att vi gärna höjer biståndet.
- Kämpa för generell välfärd framför välgörenhet. Det är typiskt svenskt att tro att vi lyckas bättre om alla är med och betalar än om vi ska vädja till några fås välvilja.
- Kämpa för jämställdhet. Det betyder att jag tror på en kvoterad föräldraförsäkring, rätt till heltid och mer satsningar på en jämställd förskola.

Namn
Stad


Fakta
SSUs ordförande besöker Trollhättan idag onsdag. För mer information kontakta pressekreterare Ingela Nilsson 073-519 01 07.

Ämnen

  • Politik