Pressmeddelande -

Stabilt hög stålförsäljning under 2018

Stål- och Metallföreningens kvartalsvisa index över stålförsäljningen visar en svag nedgång under fjärde kvartalet jämfört med samma period 2017. Helåret 2018 hamnar trots detta över förra årets försäljning vilket ger den högsta nivån sedan nedgången 2009.

Vi ser också att 2019 kan bli ett bra år för branschen trots den förväntade inbromsningen i den allmänna konjunkturen.

Ämnen

  • Industri, tillverkning