Pressmeddelande -

LinkStep länkar samman näringsliv med rätt kompetens

Förra våren presenterade Stångåstaden och Linköpings kommun en gemensam satsning för att få fler linköpingsbor i egenförsörjning. Nu är arbetet, som drivs under namnet LinkStep, igång och 45 personer är redan aktiva i projektet som deltagare.

LinkStep är ett projekt och en mötesplats som syftar till att fler personer som idag står utanför arbetsmarknaden ska nå egenförsörjning. Målet är att minst 50 personer per år ska nå egenförsörjning.

- LinkStep går helt i linje med vårt arbete att utveckla Linköping. Att fler linköpingsbor kan försörja sig själva skapar i slutändan tryggare och trivsammare bostadsområden, något som vi på Stångåstaden jobbar hårt för, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Stångåstaden har med sitt breda kontaktnät, både inom näringslivet och i Linköpings bostadsområden, en unik möjlighet att matcha och länka samman näringslivet med rätt kompetens. Under hösten har en projektledare, Lotta Dahm, och två kompetenskoordinatorer rekryterats och en mötesplats har skapats i Ryd. Redan nu har projektet fått in över 140 CV och 45 personer är redan aktiva i projektet som deltagare. Deltagarna har bland annat möjlighet att få ta del av coachning, föreläsningar, workshops, speedmatchning och andra aktiviteter.

- Det finns mycket kompetens i Linköping som inte kommer till nytta och samtidigt finns det en stor kompetensbrist i näringslivet. LinkStep hjälper till att matcha och länka ihop dessa två delar, säger Lotta Dahm, projektledare för LinkStep.


För ytterligare information kontakta gärna:
Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, telefon 072-254 30 52
Lotta Dahm, projektledare LinkStep, telefon 013-208714

Ämnen

  • Bygg, fastighet

AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Koncernen äger och förvaltar ca 18 300 lägenheter, varav ca 4 200 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ca 100 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Kulturfastigheter AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. AB Stångåstaden har ambitionen att vara det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping.

Presskontakt

Fredrik Törnqvist

Presskontakt Vd 072-574 96 60

Heidi Berger

Presskontakt Marknadschef 013-20 85 90