Gå direkt till innehåll
Var tredje tränar för att få bättre mental hälsa
Var tredje tränar för att få bättre mental hälsa

Pressmeddelande -

Årlig kartläggning av svenskarnas träningsvanor: Var tredje tränar för att få bättre mental hälsa

Sju av tio (71 %) svenskar tränar eller motionerar minst en gång i veckan och fler än var tredje (36 %) tränar för att få bättre mental hälsa. Det är några av resultaten ur Stadiums årliga undersökning av svenskarnas tränings- och motionsvanor som genomförs av Sifo.

För fjärde året i rad har Stadium undersökt svenskarnas tränings- och motionsvanor och för 2019 visar kartläggningen att svenskarna är fortsatt aktiva då sju av tio (71 %) tränar eller motionerar minst en gång i veckan. Gång och promenad är den populäraste träningsformen - närmare sex av tio (57 %) uppger att det är vad de oftast gör när de tränar. Därefter följer styrketräning (36 %) och löpning (24 %).

– Vi lär oss ständigt mer om träningens positiva effekter och glädjande nog verkar det som att kunskapen om motionens inverkan på den mentala hälsan är utbredd. Fler än var tredje svensk som tränar regelbundet gör det i dag för att få bättre mental hälsa, säger Angelica Larsson, PR & kommunikationsansvarig Stadium.

Psykisk ohälsa blir allt vanligare bland både barn och vuxna - enligt statistik från Folkhälsomyndigheten var 17 procent av befolkningen drabbade av psykisk ohälsa 2018*. Ett effektivt sätt att motverka psykisk ohälsa är motion. Fysisk aktivitet är lika effektivt mot depression som läkemedel och terapi, enligt Karolinska Institutet. Nu visar Stadiums undersökning att många tränar just för att få bättre mental hälsa**.

Den ojämnställda träningen
Samtidigt syns en viss ojämställdhet i varför man inte tränar oftare. Den främsta anledningen till att män inte tränar oftare är att de prioriterar andra fritidsaktiviteter (25 % mot 9 % för kvinnor). De två främsta anledningarna till att kvinnor inte tränar oftare är att barn eller familj tar upp den tiden (26 %) eller att man inte gillar att träna (26 %).

Sett till vilka träningsformer svenskarna väljer finns även här könsskillnader. Medan nära tre av tio kvinnor (30 %) oftast grupptränar är det bara en av tio män (10 %) som gör detsamma. Nära var femte man (18 %) utövar oftast någon form av bollsport (såsom fotboll, innebandy eller ishockey) medan bara fem procent av kvinnorna gör det. Löpning/jogging är också mer populärt bland män (29 %) än bland kvinnor (19 %) samtidigt som fler kvinnor (68 %) jämfört med män (45 %) oftare går/promenerar.

De mest populära träningsformerna 2019:
1. Gång/promenad, med eller utan stavar
2. Styrketräning
3. Löpning/joggning
4. Cykel
5. Gruppträning/pass
6. Bollsport
7. Yoga
8. Simning
9. Längdskidor
10. Crossfit
11. Ridsport
11. Kampsport

De främsta anledningarna till att träna/motionera 2019:
1. Jag vill få bättre fysisk hälsa
2. Jag vill få bättre kondition
3. Jag vill få bättre mental hälsa
4. Jag tycker det är roligt
5. Jag vill bli starkare
6. Jag vill få snyggare kropp 
6. Jag vill kunna unna mig mat och dryck
8. Jag vill rehabilitera en skada
9. Jag får möjlighet att träffa kompisar 
10. Jag vill förbereda mig inför ett lopp/en tävling

* Folkhälsomyndigheten
** Karolinska Institutet

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo under december 2019. Totalt medverkade
1 000 personer i undersökningen. När en cell är tom innebär det att ingen svarat detta alternativ. Om det står ”0” i en cell betyder det att svar finns men det är så få att det avrundats till 0 procent (t.ex. 0,3 %).

För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Larsson, PR & kommunikationsansvarig Stadium, angelica.larsson@stadium.com, 070-580 39 31.

Sammanställning av undersökningens resultat

Hur ofta tränar eller motionerar du?

Alla Man Kvinna 18-29 år
30-49 år 50-64 år 65-79 år
Varje dag 6 6 5 5 4 6 10
4-6 gånger i veckan 16 15 17 18 13 13 23
2-3 gånger i veckan 33 32 34 31 34 33 33
En gång i veckan 16 16 17 22 15 15 14
1-2 gånger per månad 9 9 8 14 10 6 5
Några gånger i halvåret eller mer sällan 11 12 10 5 14 16 5
Aldrig 8 9 8 4 9 11 8
Tveksam, vet ej 1 2 1 2 1 0 2

Hur mycket tid lägger du på träning eller motion i veckan?
Alla Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år
Mindre än 30 minuter i veckan 1 1 1 1 1 1 1
30 min till 1 timme i veckan 13 14 13 13 11 14 15
1-2 timmar i veckan 25 27 23 31 28 21 19
2-3 timmar i veckan 32 28 35 27 32 34 33
4-6 timmar i veckan 23 25 22 19 23 23 28
7 timmar eller mer 6 6 6 9 4 8 4
Tveksam, vet ej 0 0 - - 0 - -


Vilka är de tre främsta anledningarna till att du tränar/motionerar?

Alla Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år
Jag tycker det roligt 30 32 28 35 33 26 23
Jag vill få bättre fysisk hälsa 69 69 70 57 73 71 75
Jag vill få bättre mental hälsa 36 32 39 37 40 37 28
Jag vill få snyggare kropp 17 15 18 32 20 10 3
Jag vill rehabilitera en skada 8 9 7 5 4 10 14
Jag vill förbereda mig inför ett lopp/en tävling 4 5 4 5 6 5 1
Jag vill kunna unna mig mat och dryck 17 16 17 16 18 20 11
Jag vill bli starkare 25 16 33 29 26 24 21
Jag vill få bättre kondition 42 45 38 28 37 42 62
Jag får möjlighet att träffa kompisar 5 5 5 9 4 3 4
Annat 5 7 3 8 3 8 1
Tveksam, vet ej 0 0 - 1 - - -

När du tränar eller motionerar – vad gör du oftast?

Alla Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år
Löpning/joggning 24 29 19 33 35 20 3
Cykel 21 24 18 21 19 23 21
Styrketräning 36 37 35 52 38 33 21
Gruppträning/pass 20 10 30 20 17 18 27
Crossfit 3 3 3 4 4 3 --
Simning 7 5 9 4 9 7 6
Längdskidor/rullskidor 5 5 5 1 6 5 7
Ridsport 2 1 2 2 2 2 -
Gång/promenad, med eller utan stavar 57 45 68 39 51 62 76
Bollsport (till exempel fotboll, golf, innebandy, ishockey, racketsport) 12 18 5 17 14 8 5
Kampsport (till exempel MMA, judo, aikido) 2 3 1 3 3 1 -
Yoga 9 4 13 8 10 11 5
Annat 11 9 12 10 9 12 13
Tveksam, vet ej 0 0 - 1 - - -

Vilken är den vanligaste anledningen till att du inte tränar eller motionerar oftare?
Alla Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79
Jag gillar inte att träna eller motionera 24 23 26 38 21 25 13
Barn eller familj tar upp den tiden 21 17 26 6 42 8 4
Jobbet tar upp den tiden 12 14 9 18 4 23 3
Jag prioriterar andra fritidsaktiviteter 18 25 9 27 12 18 22
Jag är orolig för att få skador 1 2 - - 1 1 3
Jag är hindrad av sjukdom, skada eller annat fysiskt hinder 15 12 19 2 8 19 43
Det är för dyrt 2 1 3 - 3 2 -
Annat 7 6 7 9 7 3 9
Tveksam, vet ej 1 1 1 - 1 1 3

Ämnen

Regioner


Stadium är Sveriges största sport- och sportmodekedja. Med koncepten Stadium, Stadium Outlet och Sneakers Point har företaget cirka 180 butiker totalt i Sverige, Finland och Tyskland. I koncernen ingår dessutom Stadium Sports Camp (svb) som är Sveriges största sport- och upplevelseläger och årligen aktiverar cirka 8 000 deltagare. Koncernen har närmare 4 000 anställda och ägs av familjen Eklöf. Omsättningen 2017/2018 var nästan sex miljarder kronor. Med en vision om att aktivera världen vill Stadium inspirera till ett aktivt liv för alla.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Sveriges största sport- och sportmodekedja

Stadium är Sveriges största sport- och sportmodekedja. Med koncepten Stadium och Stadium Outlet har företaget cirka 190 butiker totalt i Sverige, Finland och Norge. I koncernen ingår dessutom Stadium Sports Camp (svb) som sedan starten 1995 har aktiverat över 100 000 barn och ungdomar och skänkt över 65 mkr till föreningslivet.
Koncernen har närmare 3 000 anställda och ägs av familjen Eklöf. Omsättningen år 21/22 var ca 7.1 mdr exklusive moms.
Med en vision om att aktivera världen vill Stadium inspirera till ett aktivt liv för alla.

Stadium
Norra Promenaden 63
601 60 Norrköping
Sverige