Pressmeddelande -

Förstudie ska levandegöra byggnadsritningar på Stadsarkivet

Stadsarkivet har tillsammans med den ideella föreningen Berättarnätet Öst fått 100 000 kr i startstöd av kulturdepartementets Kulturbryggan för att inventera möjligheterna att på olika sätt konstnärligt gestalta världsminnet Stockholms stads byggnadsritningar som finns på Stadsarkivet.

Förstudien ska även fokusera på hur berättelser i olika former kan tas emot, tolkas och vidareutvecklas av Stadsarkivets besökare och användare. Ur Kulturbryggans motivering:

"Ett projekt som känns nytt och spännande! Att från byggnadsritningar berätta en historia om saker vi inte får glömma. Att ta hjälp av ritningar för att berätta något konstnärligt gestaltat känns både kul och innovativt! Ett nytt sätt att angripa både historia och konst. Hur har en stad byggts upp och varför? Vad finns det för hemliga nycklar i vår byggnadshistoria.”

– Vi är jätteglada över startstödet. Förstudien innebär ett helt nytt samarbete mellan experter från Stadsarkivet, sceniska artister samt experter inom exempelvis interaktionsdesign. Målet är att hitta nya metoder för att levandegöra världsminnet och på sikt locka en helt ny publik till Stadsarkivet, säger Ann-Sofi Forsmark, avdelningschef på Stadsarkivet som initierat samarbetet med Berättarnätet Öst.

De 2 500 000 byggnadsritningarna är unika eftersom de visar stadens arkitektoniska framväxt mellan åren 1713 och 1978.

– För gemene man säger kanske ritningarna inte så mycket vid en första anblick. Men de rymmer en viktig hemlighet om hur en modern stad blir till och det är den hemligheten vi vill lyfta fram med hjälp av sceniska uttryck, säger Johan Theodorsson, ordförande i Berättarnätet Öst.

När förstudien är klar i december ska Stadsarkivet och Berättarnätet Öst utvärdera hur man går vidare med samarbetet.

Fakta Världsminnet
Stockholm stads byggnadsritningar är utsedda av Unesco till ett av världens cirka 300 världsminnen eller Memories of the World. Tillsammans med Anne Franks dagbok, Bayeuxtapeten och de andra världsberömda dokument anses de 2,5 miljonerna byggnadsritningar i Stockholms stadsarkiv berätta en historia som är viktig för hela världssamfundet. Ritningarna är bygglovshandlingar som kommit in till Stockholms stad. De skildrar hur en hel huvudstad utvecklats, från tidigt 1700-tal till sent 1900-tal.

Fakta Stadsarkivet
Stadsarkivet är Nordens mest besökta arkiv och har information om staden och dess medborgare från 1400-talet fram till idag. Materialet förvaras i det sju våningar djupa bergrummet i Kungsklippan centralt i Stockholm där också de publika lokalerna finns samt i filialen i Frihamnen. Totalt finns cirka 8 hyllmil arkivmaterial. En mindre del av materialet är utlagtpå internet. Läs mer om vad Stadsarkivet erbjuder på www.stockholm.se/stadsarkivet

Fakta Berättarnätet Öst
Berättarnätet Öst (BNÖ) är en ideell förening som samlar berättarentusiaster från östra Mellansverige. Föreningen verkar för att utveckla och etablera den muntliga berättarkonsten. Föreningen bildades januari 2003. För närvarande har föreningen cirka 100 betalande medlemmar med många olika bakgrunder och inriktningar på sitt berättande.

Kontaktuppgifter:

Ann-Sofi Forsmark, Stadsarkivet, 076-12 28 347, annsofi.forsmark@stockholm.se

Johan Theodorsson, Berättarnätet Öst, 073-203 81 59, johan@berattarnat-ost.se

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • världsminne

Regioner

 • Stockholm

Om Stadsarkivet i Stockholm

 • Stadsarkivet har idag ca 8 mil handlingar, den äldsta är från 1358 och den senaste skapas nu. Cirka 3 kilometer av de 8 milen handlingar är idag digitaliserade.
 • I Stadsarkivet finns 3,5 miljoner kartor och ritningar.
 • I e-arkivet förvaras och underhålls handlingar digitalt.
 • Varje år besvarar Stadsarkivet 20 000 frågor från människor som t.ex. behöver en lagfart, uppgift om en försvunnen släkting, ett gymnasiebetyg, en hälsojournal, en bouppteckning, en ritning o.s.v.
 • Stadsarkivet är Nordens mest besökta arkiv och tar emot mer än 30 000 besökare per år.
 • Webbplatsen har varje år 230 000 besök.
 • Stadsarkivet är en förvaltning i Stockholms stad med ansvar för att den information som skapas i Stockholm stad och län bevaras och finns tillgänglig för alla, nu och i framtiden.
 • Kontakter

  Susanna Uppling

  Presskontakt Kommunikationschef Ansvarig för Stadsarkivets kommunikation +46761228346