Pressmeddelande -

Piratteater.se

Piratteater är ett nystartat nätverk för teaterarbetare då Teaterbranschen är svår, sluten och bestående av en mängd små nätverk och grupper som inte har kontakt med varandra och som dessutom kan vara mycket svåra att penetrera.

Piratteaters koncept bygger på att bygga ett öppet nätverk av individer som kan sammarbeta runt olika projekt som har med teater att göra, visa upp sig själva och sina erfarenheter. Förhoppningsvis så kan sajten bidra till en demokratisering av teaterbranschen och en möjlig plattform, inte bara för rekrytering av personal till färdiga projekt utan främst som ett progressivt forum för idédebatt om teater och samarbete. Men teatern är också beroende av publik, därför är nätverket öppet för allmänheten. Det blir alltså en plats där publiken kan följa med vilka projekt som är på gång, vem som gör vad osv. Men det finns också möjlighet att föra diskussioner av mera privat karaktär. Medlemskap i piratteater är kostnadsfritt, då föreningen drivs av människor som älskar teater och skapar den här möjligheten för att den behövs.

För mer information se htttp://www.piratteater.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning