Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Peter Hjörne utsedd till ny styrelseordförande för Stampen AB

Vid dagens ordinarie bolagsstämma med Stampen AB valdes Peter Hjörne till ny styrelseordförande för bolaget. Hjörne ersätter Tomas Brunegård som därmed lämnar Stampen efter 18 år varav 17 år som koncernchef för bolaget.

-  Att jag går in som styrelseordförande just nu är naturligt, säger Peter Hjörne.

- Det är ingen hemlighet att vi den senaste tiden arbetat hårt med koncernens finansiella situation. Struktur och konjunktur har satt hård press på vår lönsamhet.
 
- I den plan som vi med framgång verkställt den senaste tiden för att möta trycket är också styrelsearbetet en del. Vi har fått bankavtalet på plats, vi har förbättrat vår intjäning och vi har sålt MItti-tidningarna. Som huvudägare känns det riktigt att också kliva in och ta aktivt ansvar som styrelsens ordförande.

Peter Hjörne understryker att förändringen genomförs i största samförstånd mellan honom och Tomas Brunegård.

- Tomas har varit en mycket stor tillgång för Stampen AB under de år han lagt all sin kraft på att utveckla bolaget.

Tomas Brunegård kommer också att bli vice ordförande i familjen Hjörnes ägarbolag Skäreleja.

- Det är ett uttryck för mitt och familjens förtroende för och bestående vänskap med Tomas.

Tomas Brunegård lämnar Stampen med goda minnen.

- Jag kommer alltid att se tillbaks med glädje och stolthet på åren med Stampen. Vi tog koncernen till en ny nivå. Vår vision av att den svenska lokalpressen behöver konsolideras var och är rätt, och Stampen kommer också fortsatt att vara en del av detta.

- Jag är optimistisk inför framtiden, och tror på den nya ledningen i Stampen, och ser det som helt naturligt att ägaren tar ett steg närmare verksamheten i den här fasen, säger Tomas Brunegård.

- För egen del får jag nu mer tid att ägna åt mitt ordförandeskap i WAN-Ifra (World Association of Newspapers) och de viktiga frågorna om press och yttrandefrihet i världen som jag verkligen brinner för, och det ser jag fram emot.

Arbetet med att stärka Stampen AB:s balansräkning och förbättra koncernens lönsamhet, ökar kravet på att föra in nya kompetenser från den finansiella sektorn i koncernens styrelse. Det innebar att bolagsstämman beslöt om fler styrelseförändringar.

Ny i Stampen AB:s styrelse är Stefan Johnsson. Stefan Johnson har en bred finansiell bakgrund som började i SE-banken, men framförallt från Volvo-koncernen, där han funnits i olika ledande befattningar sedan 1994. Bland annat som VD för Volvo Group Finance och som ekonomi och finansansvarig för hela koncernen. Johnsson har också haft ansvar för affärsutveckling och strategifrågor på koncernnivå under en rad år. 2012 lämnade han Volvo och idag jobbar Johnsson som finansiell rådgivare och i en rad styrelser, bland annat som ordförande i Bil Sweden, vice ordförande i Chalmersstiftelsen och vice ordförande i Skandias fullmäktige.

Ny är också Tore Bertilsson. Tore Bertilsson har med sina cirka 25 år i SKFs koncernledning, varav närmare 10 år som vice VD och 18 år som CFO, en bred och gedigen erfarenhet av företagsledning och finansiella frågor. Innan tiden på SKF var han 12 år inom SEB bland annat som chef för storföretags- och utlandsrörelsen. Tore pensionerade sig i höstas från SKF och är numera professionell styrelseledamot med uppdrag för till exempel INGKA Holding B.V.(IKEA-koncernen), Gunnebo AB, JCE Group AB och som ordförande i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti

- .Dessa nya styrelseledamöter har den finansiella kompetens som koncernen behöver i dagens situation, säger Peter Hjörne.

Den nya styrelsen består efter stämman av Peter Hjörne, Josefin Hjörne, Lennart Hörling, Helena Levander, Stefan Johnsson, Tore Bertilsson, samt tillkommande arbetstagarrepresentanter.

Margita Björklund, Lottie Svedenstedt, Jack Forsgren och Sven-Olof Bodenfors lämnar styrelsen samtidigt.

- Genom sina olika erfarenheter och kompetenser har de alla under lång tid betytt mycket för bolaget och jag är djupt tacksam mot dem för deras engagemang och för deras stora och betydelsefulla insatser, säger Peter Hjörne.


Kontakt:
Peter Hjörne kommer under måndagen mellan 11 och 13 att vara anträffbar för kommentarer angående bolagsstämman och styrelsevalet på telefon 031- 62 45 01. Tomas Brunegård hänvisar till de kommentarer som finns i pressmeddelandet, och är inte anträffbar.


Ämnen

Kategorier


Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner med ambitionen att driva utvecklingen i branschen. Inom Stampen finns flertalet stora mediehus, Nordens största tryckerikoncern V-TAB och Stampen Media Partner med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam.
www.stampen.com

Kontakter

Anna Wiking

Anna Wiking

Presskontakt Presskontakt Stampen Media 031-62 43 70

Välkommen till Stampen Media !

Stampen Media är en av Sveriges största mediekoncerner. I Stampen Media ingår ett flertal mediehus med starka positioner inom nyhetsmedier samt logistik- och distributionsföretaget VTD. I koncernen ingår femton prenumererade morgontidningar: Alingsås Tidning, Bohusläningen, Göteborgs-Posten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Härryda-Posten, Kungsbacka-Posten, Kungälvs-Posten, Lerums Tidning, Mark-Posten, Mölndals-Posten, Partille Tidning, ST-tidningen, Strömstads Tidning och TTELA samt gratistidningarna Alingsås Kuriren och Melleruds Nyheter.

Stampen Media

Polhemsplatsen 5
405 02 Göteborg
Sweden