Nyhet -

Den globala fastighetsmarknaden vilar på en solid grund – Global Spotlight, juli 2011

I en värld med en relativt blygsam avkastning från de flesta tillgångar, där räntan förväntas vara låg inom den närmaste framtiden och där den internationella ekonomin sakta återhämtar sig, bör investerare överväga hur den globala fastighetsmarknaden passar in i deras portföljer. Utbud och efterfrågan är viktigt för fastighetsmarknaden. Tillgången är begränsad på många marknader och det finns få tomma lokaler av god kvalitet. Ökat förtroende hos hyresgästerna kan å andra sidan översättas till en ökad aktivitet och ökad efterfrågan på lokaler.

En sådan situation är i allmänhet inledningen till ökad uthyrning och därmed högre framtida avkastning. Sammantaget anser vi att investerare rimligen kan förvänta sig en relativt säker och stabil inkomst om fem till åtta procent per år i genomsnitt, under de närmaste åren. Med en total avkastning som närmar sig ett tvåsiffrigt belopp, om vi antar att den globala ekonomiska expansionen fortsätter.

Läs hela Global Spotlight på Standard Lif Investments webbplats.

Ämnen

  • Ekonomi

Kategorier

  • global spotlight
  • real estate
  • fastighet
  • senior investment analyst
  • simon kinnie

Regioner

  • Utanför Sverige

Kontakter

Sara Reed

Presskontakt Press Manager, Standard Life Investments +44 (0)131 245 2750