Skip to content
A Norwegian add on for Standout portfolio company Exsitec

Press release -

A Norwegian add on for Standout portfolio company Exsitec

Exsitec har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Vitari AS, Norges största partner till Visma Software med ca 90 anställda och fler än 1500 kunder.

Senaste 12 månaderna har Vitari omsatt 125 MNOK med ett EBITA-resultat om ca 9,5 MNOK och förväntas bidra till Exsitecs omsättning och resultat på samma nivå. Köpeskillingen uppgår till 125 MNOK, inklusive bolagets nettokassa om ca 15 MNOK. Enterprise value är ca 110 MNOK vilket innebär att köpeskillingen är ca 11,5 gånger LTM-resultat på EBITA-nivå. Återkommande intäkter från programvara står för ca 30 % av Vitaris totala intäkter medan ca 18 % av intäkterna är hänförliga till återkommande supportkontrakt.

– Exsitec och Vitari har samarbetat sedan 2018 och lärt känna varandra väl och vi ser goda förutsättningar att skapa mer kundvärde tillsammans, säger Exsitecs vd Johan Kallblad.

Precis som Exsitec har Vitari en stabil återkommande kundbas som använder affärssystemen Visma Business, Visma Global och Visma.net, där Exsitec redan har etablerat ett integrerat erbjudande med exempelvis programvaror för dataanalys och budgetering, inköpsoptimering och automation.

– Syftet med förvärvet är att etablera en starkare närvaro i Norge och på sikt kunna leverera hela Exsitecs erbjudande på den norska marknaden, fortsätter Johan.

Tillträde beräknas ske i början av juni och finansieras med egna medel och en förvärvskredit om 45 MSEK. Exsitec ser i samband med förvärvet över sina kreditfaciliteter för att skapa goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

För mer information, kontakta:

Johan Kallblad, vd
Hampus Strandqvist, Investor relations

Telefon: 010-333 33 00
Epost: ir@exsitec.se

Om Exsitec:

Exsitec är specialister inom verksamhetssystem och digitalisering. Företaget hjälper kunder hitta rätt systemstöd för sin arbetsvardag samt integrerar systemen i verksamheten och är en kontinuerlig partner efter leveransen. Exsitec är specialiserade på systemstöd inom bland annat affärssystem, fakturahantering, beslutsstöd, CRM och e-handel. Verksamheten utgörs av över 300 medarbetare med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. Organisationen är rikstäckande med huvudkontor i Linköping samt dotterbolag i Danmark och Norge. www.exsitec.se

Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS). Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan som Exsitec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-01 21:16 CET.

Topics

Categories


Standout Capital is a Stockholm-based private equity firm investing in growing Nordic tech companies. As an active owner, our mission is to support outstanding companies to grow and succeed. Standout Capital’s overall idea is to the digital transformation in business and society. The founders and investment team build on experience in entrepreneurship, investments and finance. 

Contacts

Klas Hillström

Klas Hillström

Press contact Co-founder & Partner +46 70 5087712

Investing in Nordic Growth Stories

Standout Capital invests in Nordic growth companies. Our mission is to support outstanding companies capitalising on digital transformation in business and society.

Standout Capital

Biblioteksgatan 25, Box 5169
102 44 Stockholm
Sweden