Pressmeddelande -

4,5 miljoner till fortsatt bioenergisatsning i Småland

Energimyndigheten har beviljat 4 500 000 i stöd till tredje etappen av ett projekt som syftar till att utveckla metoder och verktyg för att öka nyttan av svenska energiforsknings- och utvecklingssatsningar, bl a genom kommersialisering av forsknings- och utvecklingsresultat inom bioenergiområdet. Projektet kallas Eufori – Bioenergikluster Småland och drivs av Energikontor Sydost i Växjö. Energimyndighetens stöd utgör cirka 19 procent av den totala budgeten och projektet ska bedrivas fram till slutet av 2008. En industrigrupp står för drygt 15 miljoner kronor. I gruppen ingår Järnforsen Energisystem, Hotab eldningsteknik, Alstom Power, ÅF Energi & Miljö, Såbi, Svensk Brikettenergi, Capital Cooling, Talloil, Viking Forest Energy, Janfire och Växjö Energi. Övrig finansiering på drygt 3,9 miljoner kommer från Nutek, Länsstyrelsen i Kronoberg, Växjö universitet samt visst EU-stöd. I den tredje etappen är siktet inställt på att fullfölja och slutföra arbetet med metodutveckling, indikatorer och nyckeltal. I klustret har såväl offentliga som privata aktörer samverkat, tillverkande företag, tjänstesektorn, inhemska aktörer och internationella aktörer. Viktiga erfarenheter av hur klustersamarbetet har utvecklats ska samlas. Ytterligare information: handläggare Sven Risberg 016-544 21 16, 070-741 21 16. Projektledare vid Energikontor Sydost är Hans Gulliksson.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99