Pressmeddelande -

42 miljoner till energiforskning i Linköping

Energimyndigheten har beviljat Linköpings Universitet 42 miljoner kronor för att fram till 31 december 2008 bedriva ”Program energisystem – uthålliga energisystem i samhällsbyggandet”. Programmet tog sin början 1997 och har till stor del finansierats av Energimyndigheten sedan 2001. Tidigare stödbelopp uppgår till drygt 73 miljoner kronor. Sedan starten har hittills 49 doktorander antagits inom programmet. Under 2006 kommer ytterligare 10 doktorander att antas. I beslutet ingår även slutfinansiering av de doktorander som antogs under 2003. Programmet består av två delar, en forskarskola och ett forskningsprogram. Linköpings universitet är värd för programmet och idag deltar fem institutioner vid fyra universitet. De fem institutioner/avdelningar som ingår är Energisystem, IKP vid Linköpings universitet, Tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet, Materialvetenskap vid Uppsala universitet, Värmeteknik och maskinlära vid Chalmers och Energiprocesser vid KTH. Syftet med programmet är att upprätthålla en bred verksamhet inom energisystemforskningen, för att få ett bra underlag för beslut om hur Sveriges energisystem ska förändras och utvecklas. Inom programmet arbetar tekniker och samhällsvetare tillsammans för att studera energifrågor ur många olika infallsvinklar. Det handlar inte enbart om teknikfrågor, utan också om hur samhällets regelsystem spelar in, hur politiska beslut påverkar och hur olika energiaktörers specifika intressen spelar in. Programmet har flera gånger utvärderats och en internationell rådgivargrupp har funnit programmets system- och tvärvetenskapliga inriktning som ovanlig och värdefull. Ytterligare information: Expert Peter Rohlin 016-544 21 12, 070-562 73 45, Avdelningschef Birgitta Palmberger 016-544 20 80.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99