Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Antal byten av elleverantörer ökade under fjärde kvartalet

Hushållens antal byten av elleverantör uppgick preliminärt till 149 907 under fjärde kvartalet 2011, vilket är rekordhögt för ett kvartal sedan undersökningen började i april 2004.

Under fjärde kvartalet 2011 ökade elleverantörsbytena för hushåll med 14 procent jämfört med samma kvartal 2010. Sammanlagt under hela 2011 registrerades 464 639 byten vilket innebär en ökning med 9 procent jämfört med föregående år

Splittrad utveckling av elpriserna

Elpriserna hade under fjärde kvartalet 2011 en splittrad utveckling jämfört med kvartalet innan. Under kvartalet förekom både prissänkningar och prishöjningar, beroende på avtalsform. Prisskillnaden mellan de tidsbundna avtalen (1-, 2-, och 3-årsavtal) och tillsvidareavtal ökade jämfört med kvartalet innan. I december 2011 var tillsvidareavtalen 22,3 – 24,9 öre/kWh högre än tidsbundna avtal.

Prisskillnaden mellan de lägsta prisavtalen (rörliga avtal) och de högsta prisavtalen (tillsvidareprisavtalen) uppgick i december till 37,5 – 39,4 öre/kWh, beroende på typ av kund.

Jämfört med fjärde kvartalet 2010 var erbjudna priser genomgående lägre för fyra av de fem avtalsformerna vid utgången av kvartal fyra 2011. För tillsvidareprisavtal var priserna mellan 0,9 procent lägre och 1,5 procent högre i december 2011 jämfört med december 2010 (beroende på typkund). Rörliga prisavtal var 51,2 – 58,7 procent lägre i december 2011 jämfört med december 2010. För tidsbundna avtalsformer var priserna, beroende på avtal och typkund, 2,0 – 10,3 procent lägre i december 2011 jämfört med december 2010.

Rekordhöga priser på villaolja

Priset för villaolja steg och var i november månad rekordhögt då det uppgick till 13 914kr/m3. Tidigare månadsrekord är från juli 2008. I slutet av fjärde kvartalet 2011, i december, sjönk priset tillbaka något och var då 3 procent högre än i september 2011.

Om statistiken:

Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten, som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken. Mer om statistiken finns att läsa i publikationen ”Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2011” EN 24 SM 1104.

Ämnen

Taggar


Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Presskontakt

Ola Westberg

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99
Energimyndighetens pressfunktion

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99